Lad ikke briterne styre og diktere Brexit-forhandlingerne

Lad ikke briterne styre og diktere Brexit-forhandlingerne

Så kontant lyder opfordringen i en netop udgivet debatindlæg i Altinget.dk, fra DFPO (Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation) og DPPO (Danmarks Pelagiske Producentorganisation).

Meningen er da heller ikke til at tage fejl af – her tilskynder repræsentanterne for fiskeriet både Statsministren og Udenrigsministeren samt Fiskeriministeren, men også Folketing og Europa-Parlamentet – til at HOLDE FAST i den ansvarlige linje, som man sammen med de øvrige 27 EU lande har lagt.

De to direktører Kenn Skau Fisher DFPO og Esben Sverdrup-Jensen fra DPPO, ønsker ikke EU-UK forhandlingerne efterlader de danske fiskerihavne som livløse spøgelsesbyer.

De sorte skyer over fiskeriet, skal man ikke tilsidesætte og negligere, for over 40 procent af de fisk som danske trawlere og garnbåde henter, sker indenfor britisk zone og er altså i farezonen, hvis en aftale kuldsejler. Sker det, risikere i tusindevis af job at gå tabt, skriver de to repræsentanter for fiskeriet.

Danmark er en betydelig fiskerination, der udover at fange flere fisk end de fleste også fanger flest fisk certificeret som bæredygtige. Danmark har stolte traditioner omkring fiskeriet i Nordsøen og har i generationer fisket både i og omkring de britiske øer. Helt tilbage fra 1983 har vi i fællesskab gennem EU’s fælles fiskeripolitik forvaltet mere end 100 bestande bæredygtigt, hvilket har været en ubetinget succes for både miljøet og klimaet samt for kystsamfundene og forbrugerne. Men ikke mindst for fiskeriet selv.

Et EU uden Storbritannien
Nu må fiskeriet indstille sig på en fremtid i EU, som desværre bliver uden Storbritannien og dermed begiver fiskeriet sig ud i ukendt farvand. Men i fiskeriet er man vant til høj bølgegang og store skvulp. Man lever med og af naturen, hvor fiskeri-muligheder og fiskekvoter kan svinge voldsomt fra år til år, og fiskerne ved om nogen, at gode tider oftest erstattes af dårlige og omvendt.

Så lige nu holder fiskerne vejret. Og med god grund, for briternes krav om flere fisk og rådighed over eget farvand vil rokke ved fiskeriet og sætte de bæredygtige takter over styr, kommer det enslydende fra begge fiskerirepræsentanter.

Derfor arbejder fiskerne og fiskeriets organisationer benhårdt for et Brexit og en aftale der fastholder adgangen for EU-fartøjer i UK-farvand og vice versa. Samt ikke mindst for en langsigtet handels- og fiskeriaftale, der netop fastholder den nuværende ansvarlige fordeling og forvaltning af de fælles fiskerimuligheder. Fuldstændigt som Europa-Parlamentet og EU’s 27 medlemsstater i fællesskab har mejslet det ind i EU’s forhandlingsmandat omkring Brexit og Fiskeriet.

Derfor – fasthold de nuværende adgangsbestemmelser og den nuværende kvotefordeling i en langsigtet fiskeri- og handelsaftale imellem EU og Storbritannien. Det vil få dansk fiskeris ubetinget støtte og opbakning – for uden den nuværende adgang til britisk farvand – så står det skidt til med dansk fiskeri.

Lukker britisk fiskerizone – må danske fiskere søge alternativer
Med en landingsværdi af fisk og skaldyr på over 3 mia kroner og en beskæftigelse der understøtter flere end 16.000 jobs på land, overvejende omkring erhvervshavnene i Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals og Skagen. Fiskerihavne i Jylland der er drivkraften i dansk fiskeri, som nu risikere at blive reduceret kraftigt, hvis ikke man må lukke istedet. Adgangen til britisk fiskerizone er derfor helt essentiel og livsnødvendig, hvis dansk fiskeri skal forblive den vækstmotor i det vest- og nordjyske, som den er i dag.

Et No Deal – Brexit kan altså tvinge danske fiskere ud til fjerne og mere ukendt farvand, hvor fiskeriet er langt mere marginalt hvorved den langsigtet bæredygtighed kan blive sat over styr og klimapåvirkningen af fiskeriet kun vil blive større.

Situationen er ikke kun isoleret til dansk fiskeri. Langs hele kystlinjen i resten af EU, ligefra den svenske havn i Göteborg over havnen i Skagen til Polen, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Irland, Spanien og hele vejen ned til Portugal, er kystsamfundene udfordrede af et Brexit, som kan sætte fremtidens bæredygtige fiskeri over styr og efterlade fiskerihavne som livløse spøgelsesbyer.

Det er derfor yderst vigtigt, at EU fastholder sit stærke mandat på fiskeriet, og det er derfor EU’s 27 medlemsstater, altså de lande som fortsat ønsker at være med i EU, står fast i forhandlingerne, også selvom Storbritannien nu vil opsige principperne i den 37 år gamle aftale om bæredygtig forvaltning af havets ressourcer.

Stå fast og lad ikke briterne diktere
Fra fiskeriets side håber både Kenn Skau Fischer og Esben Sverdrup-Jensen, at EU-Kommissionen og EU-landene sikrer, at regler og adgangsbestemmelser kan være på plads, så vi fra 1. januar 2021 fortsat kan udnytte danske fiskekvoter bæredygtigt og ansvarligt. Og forligger der ikke nogen aftale mellem EU og UK den 31. december 2020, må vi sikre at danske fiskere som et minimum kan udnytte kvoterne i vores fælles Eu-farvand, under forudsætning Brexit-aftalen ender negativt.

De to repræsentanter for fiskeriet mener til slut, at det er på tide at EU værner og beskytter de erhverv, som holder hjulene i gang i de fiskeriafhængige kystsamfund. For et Brexit uden en handels- og fiskeriaftale, som sikrer den fortsatte ansvarlige og bæredygtige forvaltning af de mere end 100 fælles fiskebestande, understøtter livet i de fiskeriafhængige kystsamfund og ikke mindst et mangfoldigt fiskeri med 16.000 relaterede jobs. Det vil være ikke mindre end et Brexit-svigt.

Så hold ved og hold fast i den ansvarlige linje, som man sammen med de øvrige EU-lande har lagt. I gør et godt arbejde for at sikre EU’s interesser ved Brexit. Så lad nu ikke briterne diktere og styre forhandlingerne.

Skriv et svar