Kystfiskertilladelse for fartøjer med FKA

Kystfiskertilladelse for fartøjer med FKA

NaturErhvervstyrelsen har nu gennemgået ansøgningerne til den nye 3 årige kystfiskerordning, og der er tildelt 191 tilladelser.
Det var med en vis spænding, at antallet af godkendte ansøgninger blev modtaget, specielt efter at ordningen har fået tildelt flere fisk som torsk, tunge og rødspætter, men også på baggrund af ændringerne i ordningen, der havde skabt mere end almindelig diskussion blandt fiskerne.

Kystfiskerudvalgets formand Niels Bjerregaard modtog den endelige liste i går, fra Martin Andersen NaturErhvervstyrelsen, udtrykte tilfredshed med resultatet. NaturErhvervstyrelsen har brugt de sidste par uger til at gennemgå listen, og sortere de fiskere fra, som ikke opfylder betingelserne i Kystfiskerordningen.

I en kommentar til antallet af godkendte tilladelser siger formanden til FiskerForum, at det ligger en smule over sidste års tilmeldinger, men ca. en tredjedel lavere end da ordningen toppede for år tilbage. Nu har kystfiskerne, når de her til marts kender deres tildelte kvotetal, indtil 1. maj mulighed for at fortryde og melde sig ud igen, forudsat de ikke er begyndt at fiske på de tildelte mængder.

FiskerForum.com