Kystfiskerne skal have nyt udvalg med ny besætning

Kystfiskerne skal have nyt udvalg med ny besætning

Danmarks Fiskeriforening PO nedsætter et udvalg for det kystnære fiskeri. Et udvalg der skal arbejde for en samling og styrkelse af kystfiskeriet og udvikle dette i en retning der dækker over hele det kystnære fiskeri og ikke kun for medlemmerne af kystfiskerordningen.

Sådan kan udtalelsen, fra administrerende direktør Niels Wichmann fra Danmarks Fiskeriforening PO til FiskerForum, vist bedst tolkes. Wichmann refererer videre fra et møde afholdt mellem Danmarks Fiskeriforening PO og medlemmerne af Kystfiskerudvalget i august måned. Her udstak Fiskeriforeningen de retningslinjer for udvalget, man skal arbejde ud fra og under, samt en fordeling af repræsentationen i udvalget.

Udvalget konstituerer sig selv på forhånd med en formand udpeget af Danmarks Fiskeriforening PO, ved bestyrelsesmedlem DFPO Per Skødt Hansen samt yderligere to bestyrelsesmedlemmer fra DFPO, oplyses det til FiskerForum, fra Niels Bjerregaard fra Kystfiskerudvalget, der sammen med de øvrige medlemmer af udvalget, alle var indkaldt til mødet.

Medlemmer til det nye udvalg skal findes i september

Og efter det oplyste, er det nu op til Fiskeriforeningerne i kreds Øst, at finde 3 medlemmer til udvalget og kreds Nord at finde 2 medlemmer samt at kreds Vest skal finde 1 medlem. Medlemmer der som noget nyt ikke nødvendigvis behøver at være aktive under Kystfiskerordningen.

Arbejdet med at finde de nye bestyrelsesmedlemmer til Udvalget for det kystnære fiskeri, skal fiskeriforeningerne gerne have afsluttet inden udgangen af september.

Udvalget vil være underlagt reglerne for udvalgsarbejde i DFPO regi og vil ligeledes konstituere sig selv en gang om året efter DFPOs Generalforsamling, fuldstændig på linje med andre af DFPOs udvalg.

Ingen ændring i Kystfiskerordningen

Kystfiskerordningen fortsætter og der ændres ikke i denne. Man kan stadig tilmelde sig ordningen hver den 1. januar og således binde sig til ordningens udløb den 31. december 2016. Dvs. melder man sig ind pr. 1. januar 2015, binder man sig for 2 år og hvis tilmeldingen sker den 1. januar 2016, gælder det kun for 1 år.

Flere opgaver til det nye udvalg

Opgaverne for det nye udvalg er lidt bredere ifølge Niels Wichmann fra DFPO. Der vil være fokus på områder som tidligere har været fremført overfor den komité, der i sin tid barslede med indstillingen til den nye Kystfiskerordning. Tiltag og forslag, som på daværende tidspunkt ikke fandt den fornødne opbakning. Derfor er det nu ikke kun en accept af den nuværende kystfiskerordning, der skal fornys i 2016, udvalget skal arbejde med. Men en indstilling, der også løfter opgaverne mht. de meget bureaukratiske regler de kystnære fiskere lever under, samt spørgsmål om erstatning for skader forvoldt af skarv, sæl m.m. ligesom opgaver med finansiering, generationsskifte og det at trække nye samt yngre folk ind i flåden, også kommer frem i rækken af sager der skal afklares, inden en ny kystfiskerordning træder i kraft den 1. januar 2017.

FiskerForum.com