Kystfiskerne har fået bevilling til forundersøgelse af – hvor pokker bliver fisken af

Kystfiskerne har fået bevilling til forundersøgelse af – hvor pokker bliver fisken af

Med en bevilling på halvanden millioner kroner og et grønt lys til at for-projektet, som skal afdække den drastiske nedgang i fiskearter i de kystnære områder. Dermed imødekommer NaturErhvervstyrelsen et længe næret ønske hos fiskerne.
”Vi har opfordret biologerne til at få sat undersøgelserne i gang, fordi vores medlemmer gennem en årrække har oplevet disse problemer,” siger konsulent Henrik S. Lund fra Danmarks Fiskeriforening om projektet, der bliver ledet af DTU Aqua.

”Vi kender vore medlemmers problemer, og vi skaber kontakten mellem DTU Aqua og de berørte fiskere igennem de lokale fiskeriforeninger. Det er vores primære opgave lige nu,” siger Henrik S. Lund.

Fiskerne i de berørte områder skal nemlig interviewes om deres erfaringer, og derefter samles deres informationer og de videnskabelige undersøgelser. Årsager og sammenhænge skal derefter belyses i et hovedprojekt.

Henrik S. Lund fortæller, at det for-projekt som skal i gang nu, er en løftestang til, at man kan gå i kødet på hovedprojektet. Her skal man se på, hvad der kan ligge til grund for det, som fiskerne ser, og oplever i de forskellige farvande. For årsagerne kan være mange lige fra fødetilgængelighed, saltindhold, temperaturer og forurening.

For at hovedprojektet kan blive en realitet, skal der dog søges om nye midler til at dække forskernes arbejde.

Kilde: Danmarks Fiskeriforening
FiskerForum.com