Kystfiskerne får ekstra fisk til 17 mio. kroner


350 kystfiskere får i disse dage tildelt ekstra fangstmængder af torsk og tunge til en værdi af ca. 17 millioner kroner. Kystfiskerordningen er en del af den politiske aftale mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti af 3. november 2005 om en reform af fiskeriforvaltningen.

Danmarks mindre fartøjer er en betydningsfuld del af fiskeriflåden. De sørger for, at der bliver landet frisk fisk året rundt – også i de mindre havne. Derfor har regeringspartierne og Dansk Folkeparti reserveret en ekstra mængde fisk til kystfiskerne i forbindelse med den Ny Regulering, som nu bliver uddelt. I alt 350 kystfiskere har tilmeldt sig kystfiskerordningen, og de får i disse dage brev om ekstra mængder af torsk og tunge til en værdi af ca. 17 millioner kroner.

De ekstra mængder deles ud i forhold til de fangstmængder, som fartøjerne har i forvejen. Det betyder, at portionerne kan have en størrelse fra få kilo til flere tusinde kilo.

”Det er vigtigt, at de mindre kuttere har gode vilkår til at drive et økonomisk bæredygtigt fiskeri. Det er med til at sikre, at der er liv i havnene og friske fisk til forbrugerne,” siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

Kystfiskere har kunnet tilmelde sig kystfiskerordningen, hvis deres båd er højest 17 meter. I den periode fartøjet binder sig til kystfiskerordningen skal mindst 80 procent af fangstdagene hvert år anvendes til fangstrejser, der ikke overstiger tre døgn. Bindingsperioden er tre år, og den ekstra mængde uddelte fisk forbliver til hver en tid indenfor kystfiskerordningen. Fartøjer i kystfiskerordningen må gerne opkøbe fartøjer udenfor kystfiskerordningen, men de kan ikke selv blive opkøbt af de større fartøjer.

Fødevareordfører og aftalepartner Christian H. Hansen siger: ”Kystfiskeriet er en vital del af det danske fiskeri. Fiskerbåde i de mindre havne er ikke bare med til at øge indtjeningen i fiskerierhvervet og følgeindustrien, men skaber også et liv der øger indtjeningen i turisterhvervet i mange yderområder”.

”Partierne, der tog ansvar for reformen af fiskeriforvaltningen, så rigtigt. Det er allerede klart, at reformen har medført betydelige økonomiske gevinster i hele fiskeriet. Nu viser interessen for kystfiskeriet, at også målsætningen om en fortsat udvikling af de mindre kystsamfund kan nås,” siger fødevareministeren.

De kystfartøjer, der ikke er omfattet af FKA-ordningen, vil som hidtil drive fiskeri på rationsvilkår, hvor mængderne løbende tilpasses.

FiskerForum – 31. maj 2007