Krav om elektronisk rapportering i EU-sonen

Norske fiskefartøy på 24 meter største lengde eller over som skal fiske i EU-sonen har nå plikt til å rapportere fangster elektronisk ved hjelp av elektronisk fangstdagbok.
Det er ikke tillatt å fiske i EU-sonen dersom fartøyet ikke er i stand til å rapportere elektronisk i henhold til gjeldende forskrift.

Dersom fartøyet planlegger å fiske i EU-sonen og ikke har elektronisk fangstdagbok installert ber vi om at Fiskeridirektoratets overvåkningssenter (FMC) kontaktes umiddelbart.

Kontaktnummer FMC:
Tlf: 55 23 83 36 eller 974 32 727
Norske fiskefartøy på 24 meter største lengde eller over som skal fiske i EU-sonen har nå plikt til å rapportere fangster elektronisk ved hjelp av elektronisk fangstdagbok.
Det er ikke tillatt å fiske i EU-sonen dersom fartøyet ikke er i stand til å rapportere elektronisk i henhold til gjeldende forskrift.

Dersom fartøyet planlegger å fiske i EU-sonen og ikke har elektronisk fangstdagbok installert ber vi om at Fiskeridirektoratets overvåkningssenter (FMC) kontaktes umiddelbart.

Kontaktnummer FMC:
Tlf: 55 23 83 36 eller 974 32 727