Kommende fiskere tages godt imod af erfarne og kompetente fagfolk

Kommende fiskere tages godt imod af erfarne og kompetente fagfolk

Alle der er interesserede i fiskeriet og i uddannelsen af de kommende danske erhvervsfiskere, bliver i disse dage budt velkommen ombord på Fiskeriskolens uddannelsesskib »Athene«, både af yderst kompetente rådgivere samt af elever fra Fiskeriskolen, der står parat med råd og vejledning til de mange nysgerrige, der alle vil høre om det fri erhverv, om arbejdet og livet ombord på et topmoderne fiskefartøj.

Det faglige er lagt betryggende i konsulenterne Sussi Jensen og Bent Bro’s hænder. De besidder begge en stor viden indenfor dansk fiskeri, hver på deres måde, kan de med en dyb erhvervsrettet og teknisk viden, afhjælpe de fleste vordende fiskeres spørgsmål og løse ender, der måtte komme op, når man står på et »fuldblods« fiskefartøj, der måske indenfor en kort årrække kan blive en lignende arbejdsplads for de spørgelystne.

Men måske mere interessant blive det, da FiskerForum.dk får mulighed for en snak med de to første års elever, der her sidst i oktober måned, træder ind i sidste års skoleforløb, hvor de efter endt uddannelse kan kalde sig for erhvervsfiskere. Det er 19-årige Albert fra Nordvestsjælland og den 19-årige Mathias fra Bornholm. Begge har de haft en lidt anderledes tilgang til fiskeriet.

Det faglige er lagt betryggende i konsulenterne Sussi Jensen og Bent Bro’s hænder. De besidder begge en stor viden indenfor dansk fiskeri, hver på deres måde, kan de med en dyb erhvervsrettet og teknisk viden, afhjælpe de fleste vordende fiskeres spørgsmål og løse ender, der måtte komme op, når man står på et »fuldblods« fiskefartøj, der måske indenfor en kort årrække kan blive en lignende arbejdsplads for de spørgelystne.

Historien om Albert og Mathias
Albert har i skoleforløbet’s praktikperiode, været ombord på en muslingeskraber KA 56 »Fortuna« fra Orø og Mathias har været på konsum-trawleren R 194 »Andrea« fra Nexø på Bornholm.

Med et blåmusling-fiskeri i Isefjorden ved Holbæk, har Albert, som oprindeligt er uddannet mekaniker, været indeover et muslingefartøj, først med vedligehold samt maling af skroget, derefter som medhjælper på den enmandsbetjente og knapt 16 meter lange stålkutter, der sammen med en anden muslingeskraber i Isefjorden leverer til de to firmaer der har muslingelicenserne i Ise-fjorden.

Albert har fisket muslinger og vil efter dette skolesemestret, gerne have hyre på en trawler eller garnbåd istedet, for at prøve dette fiskeri af.

Hans gamle arbejdsplads KA 56 »Fortuna« har åbnet op for, at han altid er velkommen tilbage til fiskeriet omkring Isefjorden. Og det trækker da også lidt i Albert, efter muslingebåden har været igennem en større overhaling på beddingen i Thyborøn i sommers. Båden er nu istedet for rød blevet blå, efter en grundig kølhaling og står nu skarpt og vedligeholdt, til det kommende fiskeri.

Ansvaret og det fri liv passer den unge 19-årig bedre, end et fast arbejde på land, fortæller han til FiskerForum’s udsendte, hvor arbejdstiderne ligger lidt for fast og lønnen ligeledes. I fiskeriet er der lidt mere af al ting, og lidt højere til loftet. Så fiskeri-erhvervet er gået i Albert med saltvand i årene og forblæste bølger i håret. Han ser også sig selv i fiskeriet om både 10 og 20 år, og måske også engang med eget fartøj.

For Mathias’s vedkommende har han haft hyre og elevplads på R 194 »Andrea« fra Nexø, der overvejende har fisket lidt konsum som flad og rundfisk i Kattegat, samt Skagerrak, hvor der også er fisket lidt industriarter som sperling og tobis.

Her er den 19-årige Svaneke-bo også blevet grebet af havet, hvor friheden og ansvaret også har spillet ind i fravalget af tømmerfaget i et familieforetagne på øen og tilvalget af fiskeriet. Et helt andet liv, med mulighed for månedsvagter og derefter 10 følgende fridage, som for den unge bornholmer nærmest har været som en mini-ferie, hvor der har været bedre tid til at gøre alt det man også gerne vil gøre, når man har fri.

Fremtidsplanerne her går også i retning af en skipper-eksamen på skipperskolen i Skagen og efterfølgende køb af egen båd og muligvis en tilmelding i kystfiskerfordningen, hvor man som ung og helt ny fisker kan komme lidt lettere ind i fiskeriet, med støtte og kvoter.

Mathias har også udviklet sig til helbefaren fisker i løbet af relativ kort tid. Og han ser også sig selv i fiskeriet om både 10 og 20 år, efter eget udsagn skal hele hans arbejdsliv gerne foregå på et gyngende dæk og allerhelst ved roret i styrhuset.

Disse historiefortællinger findes der mange af om fiskeriet, på tværs af faggrupper og tidligere erhverv, alligevel trækker i de helt unge, der gerne vil det selvstændige, ansvaret og udfordringerne i et erhverv, hvor man følger sig i ét med naturen og hvor store maskiner og elektronik også spiller ind i de daglige udfordringer. En jægers liv, der omhandler jagten på fisken, som ikke altid er der hvor man forventer det. Et erhverv for alle med mod på det under tiden helt uforudsigelige og flygtige, der for de ved- og udholdende bliver erhvervet for livstid.

Kig ned ombord på »Athene« i Hvide Sande Havn
Det er en ret unik mulighed der gives her, for efter Covid-19 ramte Danmark, er mange uddannelsesmesser, møder og øvrige arrangementer i fiskeriet blevet aflyst. Derfor har Fiskeriskolen EUC Nordvest, i samarbejde med en række lokale fiskeriforeninger, valgt at bringe »skolen« ud til potentielle elever gennem et »Åbent Skib-arrangement.« Der er tale om et åbent arrangement, så alle interesserede er velkomne til at lægge vejen forbi skole-skibet.

Skoleskibet Athene lægger til kaj i følgene havne:

  • Hvide Sande (14. til 15. september)
  • Thyborøn (16. til 17. september)
  • Hanstholm (18. til 19. september)
  • Hirtshals (21. til 22. september)
  • Skagen (23. til 24. september)
  • Strandby (25. til 26. september)


Fiskeriskolen overholder Hygiejne-reglerne for Covid-19

Sundhedsstyrelsen regler overholdes til punkt og prikke, hvor personalet fra Fiskeriskolen er yderst opmærksomme på risikoen for smittespredning ombord. Der skal holdes god afstand og der er påbud om både brug af håndsprit samt om mundbind ombord på skibet.

Skriv et svar