Klimaforandringer skubber fiskene mod polerne

Klimaforandringer skubber fiskene mod polerne

Dette er en truende situation for de fattigste mennesker på jorden, at Klimaændringerne skubber fiskene mod planetens nord og syd pol.

»De naturligt forkomne fiske-ressourcer og de fattige folks adgang til den livsvigtig proteinkilde, forsvinder langsomt fra området omkring Ækvator, hvor temperaturstigninger i havet trykker fiskene længere og længere mod Nord og Syd,« siger amerikanske biologer og forskere i en netop offentliggjort undersøgelsesrapport.

Drivhuseffekten forrykker balancen

»Vigtige arter af fisk migrerer simpelthen væk fra de varmttempererede zoner og mod polerne, i takt med drivhuseffekten breder sig mere og mere, og den globale temperatur stiger,« siger et amerikansk forskerteam fra Rutgers, Princeton, Yale og Arizona State University i USA.

Dette migrationsmønstre af fisk på flugt, giver store problemer for millioner af mennesker verden over, som helt er afhængige af fisk og skaldyr i deres nærområde. En migration, som med stor sandsynlighed vil forværre den i forvejen store ulighed, der idag findes mellem verdens fattigste og rigeste lande.

Verdens velhavende områder, har dermed en tendens til at blive forstærket ved de lidt køligere områder tæt på polerne.

»De store naturlige ressourcer af fisk, som således bliver skubbet rundt af klimaændringerne, vil også skabe ændringer for dem der får adgang til dem.« påpeger forfatter og havbiolog Malin Pinsky i en kommentar til den offentliggjorte undersøgelse i tidsskriftet »Nature Climate Change«, som understøttes af data om fiskenes migrationsmønstre samt matematiske formler, der forudser bevægelsen af naturressourcerne og forskydningerne i velfærden.