Kampen om tobis`en foregår nu på ministerens bord

Kampen om tobis`en foregår nu på ministerens bord

Tilliden til DTU Aquas håndtering af tobis i sæson 2016 er væk og Danmarks Pelagiske PO, danmarks fiskeriforening PO og Marine Ingredients Denmark, går nu direkte til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen, med et ønske om en andens vurdering.

I et brev til ministeren, anbefaler de tre organisationer, at ministeriet lader forskere fra University of Washington gennemgå relevante data for alle år med skrabetogter og udvikle en ny model til fastsættelse af en endelig TAC ved gennemførsel af et realtidsmoniteringsfiskeri. Forskerer fra University of Washington er allerede engageret i et projekt om udvikling af en langsigtede forvaltning af tobis`en. Et valg af dette universitet, vil derfor ikke forsinke tidsrammen for fiskeriet yderligere.

DPPO, DFPO og MID slutter brevet med et ønske om med forslaget, at genskabe tilliden og troværdigheden i rådgivningen for tobis og håber ministeren deler denne abition.