Kæmpehaj fanget i Kattegat af Gilleleje fisker

Kæmpehaj fanget i Kattegat af Gilleleje fisker

Det er TV2 Nyhederne der overbringer den hårrejsende nyhed, at en 500 kilo tung og over 4 meter lang haj, igår blev fanget i Kattegat af en fisker fra Gilleleje.

Hummerfiskeren havde slæbt efter hummer i Kattegat og stor var selvfølgelig overraskelsen, over istedet at have fået den noget mere sjældne kæmpehaj, Brugden i sit trawl. Der blev da også hurtigt sendt bud efter fiskespecialisten Henrik Carl, forsker og videnskabelig medarbejder fra Statens naturhistoriske Museum.

Henrik Carl kunne hurtigt fortælle, at der var tale om en forholdsvis ung brugde, som fuldt udvokset, kan blive helt op til 12 meter lang. Den er dermed verdens næststørste haj, kun overgået af hvalhajen. Brugden er helt harmløs overfor mennesker, da den lever af havets små organismer, plankton, som indtages ved at Brugden åbner sit kæmpe gab og suger kolosale mængder vand ind, hvorefter planktonen filtreres fra og vandet ledes ud gennem gællerne.

Den usædvanlige fangst, befinder sig nu på Naturhistorisk Museum i København, hvor konservatorerne straks er gået igang med arbejdet, så den imponerende 500 kg tunge og 4 meter lange kæmpehaj, kan blive indlemmet i museets vidensskabelige samling, til bevarelse for eftertiden.

  • Hajer i Danmark er ikke nogen sjældenhed og i de danske farvande, har der i tidens løb været registreret helt op til 26 forskellige hajarter. Det er dog kun små 15 – 16 hajarter, der fast lever i og omkring de danske kyster. De mest almindelige hajer er pighaj, sildehaj og småplettet rødhaj.