»Junior« vender tilbage til dansk fiskeri

»Junior« vender tilbage til dansk fiskeri

Hvor andre rederier måske overvejer at indskrænke aktiviteterne i forbindelse med Corona-virus / Covid-19 pandemien, så går Rederiet Asbjørn A/S med Fridi Magnusen i spidsen den stik modsatte vej. Her trækker med det godt 55 meter lange pelagiske fartøj »junior« hjem fra Marokko for at lade det indgå i det danske tobisfiskeri 2020.

Snipefish

Men, som reder Fridi Magnusen forklarer til FiskerForum.dk, så er der en helt naturlig forklaring på at skibet atter vender hjem til Danmark. Rederiet havde med fartøjet »Junior »V3EU2« aftale om et etårigt forskningsprojekt under ledelse af det Marokkanske Havforskningsinstitut (INHR), og man har siden oktober måned sidste år, fisket på arten Snipefish (Macroramphosus scolopax), der er en uønskede fiskeart omkring det pelagiske fiskeri ud for Marokko. Pga. Corona-krisen har »Junior« været nødsaget til at indstille fiskeriet ud for det Nordvestafrikanske land, da begrænsninger og karantæneophold ved anløb af Las Palmas på Gran Canaria fra det afrikanske land Marokko, var blevet for omkostningsfuldt og besværligt, så rederiet Asbjørn A/S har derfor i henhold til aftalen med INHR sat projektet på stand-by indtil videre.

Derfor kan man i Påsken, helt nøjagtigt Skærtorsdag den 9. april, opleve »Junior« sejle til kaj i Hirtshals Havn. Her vil det pelagiske fartøj efterfølgende blive flaget ind med dansk havnekending, for som reder Fridi Magnusen videre forklarer er skibet i tip-top stand og registreret under norske Veritas. Ligeledes er fartøjet løbende blevet opdateret med certifikater m.m., hvilket skulle gøre en registrering og ind-flagning af skibet noget nemmere, så den som planlagt kan indgå i det igangværende tobis-fiskeri allerede fra 1. maj i år.

»Junior«

Projektet i Marokko
Fridi Magnusen har tidligere beskrevet og forklaret projektet i Nordvestafrika således, »Forskningsprojektet skal styrke udviklingen af en bæredygtig forvaltning af nye fiskebestande ud for Afrikas nordvestkyst. Mere konkret er projektets formål at belyse bestanden af »Snipefish, som i de seneste år er dukket op i store mængder i havet ud for Nordvestafrika.«

Eksplosionen af »Snipefish« har udviklet sig til et kæmpe problem for de lokale fiskere i området. Målet med projektet er derfor at udvikle grundlaget for et bæredygtigt lokalt fiskeri på bestanden til gavn for dem, der både skal fiske og forarbejde dem, og ikke mindst for de mange kystfiskere, som i dag plages af de ødelæggende bifangster. (Snipefish er en benfisk hvor Snuden er stærkt forlænget, ryg- og gatfinnen er placeret nær halefinnen, og der er ca. ti frie pigstråler foran rygfinnen. Disse pigge ødelægger andre fisk, når de landes som bifangst og de filtre sig sammen som »Velcro-bånd«, når de landes og er derfor vanskelige at håndterer i forarbejdningen.) Den manglende og nødvendige viden om forarbejdningen samt teknologien bag og ikke mindst et velegnet størrelse fartøj, som kan håndtere og køle de store mængder fisk, er en nødvendighed. Den rolle udfylder »Junior« fuldstændigt og perfektion og med de erfaringer man fra dansk side har fra fiskeriet på havgalt, som ligner »Snipefish« til forveksling, er det de rette folk der hjælper med projektet.

Rederiet Asbjørn A/S deltager altså dels via de kompetencer og den udrustning, der er tilstede ombord på »Junior«. Hvilket er særligt relevant i en tid, hvor klimaforandringer for alvor påvirker økosystemerne i fiskevandene verden over. Det er et projekt der helt finansieres af INHR. De dækker fuldt ud udgifterne til fartøjets drift og dirigerer dets aktiviteter. Det er ligeledes INHR, der modtager og videreformidler alle de fisk, der landes.

»Junior«

Hvis et skib kunne tale
»Junior« har allerede været en del rundt i verden og kunne skibet selv fortælle sin historie og om sine rejse, hvilket kunne være meget interessant, for »Junior« har været rundt det meste i det Nordatlantiske og vest ude for Irland samt Nordsøen og sidst i farvandet ud for Nordvestafrika. Skibet kom til verden på Karstensens Skibsværft i Skagen tilbage i 2000, som L 349 »Gitte Henning«. I 2008 blev skibet solgt til et Norsk rederi, da skipper Henning Kjeldsen fik en ny »Gitte Henning«. Senere blev skibet igen solgt, denne gang til det irske fiskeriselskab Atlantic Dawn Group i Killybegs, hvor den fik navnet D 95 »Veronica«.

Fartøjet blev handlet ikke mindre end to gang i 2017, første gang i marts måned, hvor skibet atter blev indført til Danmark fra Irland, som D 95 »Veronica«, hvor det skiftede navn til HG 365 »Junior«. Siden er skibet den 11. august 2017, igen solgt ud af landet, denne gang til Færøerne og det færøske rederi Ocean Group Faroes i Vági, som »Nýborg«. I 2019 kom skibet så atter under dansk ejerskab og som en følge deraf, havner det nu i Hirtshals Skærtorsdag, hvor man igen kan opleve det store pelagiske fartøj, der nu er blevet 20 år ældre. En alder, som det er med kvinder, ikke kan ses, for skibet gennemgik med den tidligere ejer en større ombygning og restaurering i sensommeren 2019, inden overdragelsen til rederiet Asbjørn A/S.

Med »Junior« råder rederiet nu over to store pelagiske både
Noget som Fridi Magnusen godt ved kapacitetsmæssigt måske er lige lidt i overkanten, men indtil Marokko-projektet måske kommer igang igen, forbliver »Junior« i dansk fiskeri. Her vil man ind-leje kvoter i det omfang det er nødvendigt. Men med udsigten til en fornuftig tobis-sæson og et ligeså fornuftigt brislinge-fiskeri, vil man fra rederiets side væbne sig med tålmodighed. For udfordringer er der nok af, først Brixit med briterne, der skal finde sin afklaring omkring fiskeriet rimeligt snart og nu corona-krisen, der lægger sin klamme hånd over erhvervslivet, men også over forbrugernes købelyst, der som en ubekendt ikke ved hvor stor en indflydelse det vil få på industrifiskeriet, der hidtil er gået lidt klar af Covid-19, ræsonnerer Fridi Magnusen fra rederiet Asbjørn A/S. Men det er en uforudsigelig fremtid vi går i møde.

Indtil videre kan man opleve »Junior« i Hirtshals fra Skærtorsdag og igen fra den 1. maj opleve »Junior« sejle på en kvote af 15.000 tons tobis sammen med »Asbjørn«. Tobis leveret til FF Skagen eller Hanstholm og så må tiden vise, fortæller Fridi Magnusen, hvad fremtiden bringer for det vidtberejste pelagiske fartøj nu under dansk flag.