Jule- og Nytårshilsen fra DFPO´s formand

Jule- og Nytårshilsen fra DFPO´s formand

Svend-Erik Andersen har som traditionen byder, som formand for Danmarks Fiskeriforening PO, bragt sin Jule- og Nytårshilsen på FiskeriTidende.dk

Her ridser formanden de økonomiske fortræffeligheder op, som året 2018 har bragt. Svend-Erik Andersen nævner blandt andet i sin hilsen, at 2018 har været et tiltrængt godt år, hvor bruttoomsætningen for dansk fiskeri runder de 3,5 mia. kr. Et tal, som formanden fremhæver, også indeholder mange forskellige fiskerier – også fiskerier, som kunne have det langt bedre end tilfældet er, både hvad angår fangster og priser. Desuden understreger formanden videre i sin Jule- og Nytårs-hilsen i FiskeriTidende.dk, at fiskeriet har et potentiale for yderligere vækst og udvikling, uanset hvad vej vinden nu måtte blæse.

Specielt nævner han Østersøen, der efter formandens mening byder på mange muligheder, for blandt andet den vestlige torsk, som der forhåbentligt snart kommer styr på rent kvotemæssigt. Ligeledes fremhæver formanden at stoppeperioden er fjernet og han strækker det videre til også at omfatte ønsket om at få styr på problembarnet sæl og skarv, så ville udsigterne i det nye år, »slet ik` være så ringe endda«.

Den sorte sky »Brexit« og en ny fiskeriforvaltning for Nordsøen

FiskeriTidende.dk og formanden skriver videre, at sjældent har EU’s fiskeripolitik fået så meget mediebevågenhed i nyere tid, både nationalt og internationalt. Ikke som sådan på grund af opmuntrende og livsbekræftende historier fra fiskeriets verden, men nok mere fordi Storbritannien forlader EU. Man er nok ikke blevet specielt klogere over de seneste 12 måneder på hvordan og hvornår Brexit rammer. Men et faktum er det, at EU’s fælles fiskeripolitik, som vi har kendt den i snart 40 år, står over for et opbrud.

Formanden er da også den første til at beklage, at Storbritannien går fra borde, for det er en vigtig samarbejdspartner Danmark mister i EU-arbejdet. Men det også vigtigt, at Fiskeriforeningen og Danmark hurtigst muligt i 2019 kommer i gang med at se på den fremtidige fiskeriforvaltning for Nordsøen og Skagerrak, som EU, Norge og Storbritannien i fællesskab nu skal stå for og hvem ved, måske giver det også muligheder for at udvikle fiskeripolitikken i en positiv retning, kommer det optimistisk fra Formanden for Danmarks Fiskeriforening PO.

januar 2019 bliver Landingspligten generel

Fra årsskiftet bliver landings-pligten, for alle bestande i EU omfattet af kvoter, fuldt indført. Denne forpligtigelse inde-bærer blandt andet, at fiskerne skal ilandbringe al fangst af en bestand, uanset størrelse og kvalitet.

I EU bruges der allerede nu store resourcer og en hel del kræfter på at diskutere, hvorfor landingspligten ikke overholdes, og hvilke nye kontrolforanstaltninger der i den anledning skal igangsættes. Derimod er der ikke brugt mange kræfter på at fortælle, hvorfor landingspligten overhovedet er nødvendig.

Det understreges og pointeres fra formandens side, at EU og myndighederne skal hjælpe til med at få landingspligten indført. Og skal landingspligten fungere ordentligt, kræver det ifølge Svend-Erik Andersen ikke blot kontrol, men også dialog, uddannelse og faciliteter i havnene, som gør det nemt at bortskaffe discardfisken.

Sidstnævnte kræver også, at de tekniske regler spiller sammen med landingspligten, hvilket i høj grad og efter FiskeriFormandens udsagn, kræver at kvoterne størrelse overhovedet gør det muligt at arbejde med landingspligten, siger formanden videre. I det lys syntes Svend-Erik Andersen at det er direkte et paradoks, at EU på den baggrund har udstukket betydelige reduktioner i kvoterne af vigtige arter, som torsk i Nordsøen og Skagerrak samt for tunge og hvilling i Nordsøen.

DFPO vil samarbejdet

Men som Fiskeriforeningsformanden også skriver i sin Jule- og Nytårshilsen, har fiskeriet og Danmarks Fiskeriforening ikke kun haft medvind i året der gik i, tværtimod. Fiskeriforeningen er løbende blevet hængt ud for mange forskellige ting, blandt andet i forbindelse med arbejdet med Natura 2000 områder, MSC-arbejdet eller med den nationale fiskerforvaltning.

Heldigvis har Fiskeriforeningen de brede skuldre og der er tradition for at man løfter i flok i Danmarks Fiskeriforening og som Svend-Erik Andersen også bemærker, så kommer man langt med åbenhed, faglighed samt saglighed. Det brede og dybe samarbejde, både internt og eksternt i fiskerisektoren er vejen frem, fortæller Fiskeriformanden videre og peger på sager, som foreningen ikke har kunnet løfte alene. Derfor er målsætningen da også at løfte sammen med kollegaer i branchen, der med en fælles stemme kan løfte endnu flere opgaver, både store og små.

Svend-Erik Andersen slutter af med en tak for det forgangne og et rigtig glædelig jul samt et rigtig og godt nyt fiske-år i 2019.

Kilde: FiskeriTidende.dk FiskerForum.dk