Island: Blåhvilling, kun som bifangst

Island: Blåhvilling, kun som bifangst

Reduktion i blåhvilling-kvoten stopper direkte fiskeri efter blåhvilling.
På grund af en dramatiske reduktioner af dette års blåhvilling kvote i Nordatlanten, vil det Islandske rederi HB Grandi’s fartøjer ikke fiske direkte efter blåhvilling. Virksomheden har i år en kvote på 590 tons, hvilket man håber, vil være nok til at dække bifangster af blåhvilling mens man fisker efter makrel og atlantisk-skandinavisk sild til sommer.

I de tidligere år har HB Grandi’s fartøjer gået direkte efter blåhvilling efter lodde sæsonen, og sidste år fangede de 18.200 ton. Nu har tingene ændret sig og flåden har ikke nogen kvote før sildesæsonen begynder. Det vil efter al sandsynlighed ikke blive før i starten af juni, og flåden vil indtil da have været bundet til kaj, fra sidste lodde tur blev landet d. 11. marts, og indtil sildesæsonen starter..

Ifølge Vilhjálmur Vilhjálmsson, lederne af HB Grandi’s pelagiske afdeling, er kvoter for blåhvilling blevet støt reduceret, kvoten toppede i 2005 med en sæsonfangst på 72.000 ton. Ikke kun blåhvilling, men også sild er blevet reduceret i år. Sidste år fangede flåden 28.600 ton atlantisk-skandinavisk sild, samt 15.000 ton makrel. Dette års atlantisk-skandinavisk silds kvote er 20.760 ton, og makrel fiskeriet forventes at være stort set det samme som sidste år, på trods af en stigning i den samlede kvote, næsten alle de ekstra 35.000 tons er tildelt fryseskibe.

Ingunn er nu i havn ved Akranes og Lundey er i Vopnafjördur. Faxe får sit køleanlæg renoveret, det nuværende slush ice system, erstattes med et nyt RSW-anlæg. Det nye RSW anlæg forventes at give en mere jævn og bedre køling af fangsten. Ombygningen forventes at være færdig før starten af sild og makrel fiskeriet starter til sommer.