Invitation til møde om sikkerhed om bord

Invitation til møde om sikkerhed om bord

Søfartsstyrelsen inviterer til møder om havnestatskontrol (PSC) for ansatte i rederierne og på skibene. Formålet er at styrke sikkerheden om bord.
Undgå fejl og bliv bedre til at støtte besætningen
På mødet bliver der mulighed for at udveksle erfaringer fra PSC. Vi skal sammen drøfte, hvordan man kan forbedre sikkerheden og dermed undgå fejl og tilbageholdelser, og hvordan landorganisationen bedst muligt kan støtte besætningen ved PSC.

Lær at arbejde for bedre sikkerhed
Vi skal lære af vores fejl. Søfartsstyrelsen vil fortælle om de hyppigste fejl ved PSC og om, hvordan man kan håndtere en PSC. I kan sikkert også bidrage med erfaringer – gode og dårlige, som andre kan lære af. Søfartsstyrelsen vil også fortælle om sin strategi for sikkerhed, sundhed og miljø, som går ud på at tilgodese de rederier, som har et godt sikkerhedsarbejde.

På møderne vil Bureau Veritas desuden fortælle om klassifikationsselskabets erfaringer med PSC.

Her foregår møderne:
*København den 8. oktober kl. 10-14. Mødet bliver holdt i Søfartsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby.
*Aarhus den 10. oktober kl. 10-14. Mødet bliver holdt i havnekontorets bygning, Mindet 2, 8000 Aarhus C.
Mødet i København afholdes på engelsk, og mødet i Aarhus afholdes på dansk.

Husk at melde dig til
Det er nødvendigt at tilmelde sig mødet. Tilmelding sendes til Lars G. Nielsen, Søfartsstyrelsen på lgn@dma.dk.

Tilmeldingsfrist 1. oktober.