Internationale sikkerhedsregler for fiskeskibe

Internationale sikkerhedsregler for fiskeskibe

På et møde i FN’s søfartsorganisations underkomité for stabilitet, lastelinjer og fiskeskibes sikkerhed i februar var der fokus på internationale sikkerhedsregler.
Der blev opnået enighed om, hvordan optælling af fiskeskibe skal ske, og en vedtagelse af de internationale sikkerhedsregler, Torremolinos protokollen, er derfor rykket nærmere.

I efteråret 2012 blev der i IMO indgået den såkaldte Cape Town-aftale. Formålet er at få vedtaget internationale sikkerhedsregler for fiskeskibe. Et element i aftalen er, at landene ved ratifikation af denne aftale skal indberette det antal af skibe, der er under deres flag. På det netop afholdte møde i underkomitéen for stabilitet, lasteline og fiskeskibe blev der opnået enighed om, hvordan denne optælling skulle finde sted.

Godt for sikkerheden
Det vil ikke få større betydning for den danske fiskeflåde, hvis de internationale regler for fiskeskibe træder i kraft. Det skyldes, at de danske regler for fiskeskibe i forvejen har baggrund i de regler, der forventes at blive internationaliseret. En internationalisering vil først og fremmest betyde, at lande, hvis fiskeflåde ikke lever op til reglerne i dag, fremadrettet vil få et løft i sikkerheden for deres fiskeskibe. Når Torremolinos protokollen er trådt i kraft, bliver det muligt løbende at vedligeholde den til gavn for sikkerheden.

Øvrige emner
Udover emnet om internationale sikkerhedsregler for fiskeskibe, blev følgende emner desuden behandlet:

• Ændringer i den intakte stabilitetskode, herunder fortsat udvikling af supplerende risikobaserede stabilitetsregler samt regler for stabilitet ved slæbe- og ankerhåndteringsoperationer.

• Lækstabilitet for passagerskibe, herunder retningslinjer for sikker returnering til havn.

• Fortolkninger til målingskonventionen (TM69-konventionen).