Interessekonflikt splitter Kystfiskerudvalget

Interessekonflikt splitter Kystfiskerudvalget

For anden gang i år, må Kystfiskerudvalget ud og se sig om efter en ny formand.

For knapt en måned siden, meddelte den tidligere formand Steen Jensen, sin udmelding af Kystfiskerudvalget, officielt på grund af en påbegyndt uddannelse til skibsførerasistent og et lidt ringe fiskeri for tiden.

Nu her i starten af ugen, kommer så endnu en udmeldelse fra udvalget, men denne gang er det tre medlemmer der vælger at udtræde. Det er den nuværende formand Reinhardt Schmidt og næstformanden Søren Jacobsen samt menigt medlem af udvalget Allan Monrad.

Der har siden, den nu tidligere fiskeriminister Mette Gjerskov nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle komme med indstillinger til en ny kystfiskerordning, været megen diskution om hvorledes en sådan ordning skulle skrues sammen, noget der også har været diskuteret i Kystfiskerudvalget og som på væsentlige punkter har delt vandene næsten lige over, i udvalget.

Sekretariatet for Kystfiskerudvalget ved Kurt Krogsgaard, må således igen igennem en runde, for udfra valg-listen fra sidste valg, at finde medlemmer med næst flest stemmer, der stadig ønsker at indtræde i udvalget.

Der håbes på en hurtig løsning på udvalgsproblematikken, da udvalget gerne skulle fremstå med 7 fuldgyldige medlemmer, når NaturErhvervsstyrelsen kalder til høring om forslag til en ny kystfiskerordning, allerede i næste uge.

Se her tidligere nyheder omkring Kystfiskerudvalget.
Granlund tilbage i Kystfiskerudvalget
Kystfiskerudvalget har valgt ny formand
Så er rapporten om dansk kystfiskeri landet – læs den her

FiskerForum.com