Ingen effortbegränsning för fiske med flyttrål med maskstorlek 16-31 mm i Kattegatt, Skagerrak och N

Ingen effortbegränsning för fiske med flyttrål med maskstorlek 16-31 mm i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön
Detta innebär att du som har ett särskilt tillstånd för fiske efter skarpsill enligt 4 kap. 6 § Fiskeriverket föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område kan använda flyttrål utan att behöva ett efforttillstånd eller begränsas av kilowattdagar.
Du som har särskilt tillstånd för redskapsgrupp TR3, kan utnyttja dessa dagar för fiske med bottentrål med maskstorlek 16-31 mm.
Vid frågor kontakta enhetsjurist Monica Blidner, 031-743 03 48.