Indlandsisen smelter – havet stiger..

Indlandsisen smelter – havet stiger..

Det Norske Forskningsinstitut har udgivet en video, som fortæller om nogle af konsekvenserne af klima ændringerne.
På baggrund af beregninger kan man finde ud af hvor stor, indlandsisens afsmeltning, har af indflydelse på kysten omkring Norge. Men for at finde ud af det må man også måle hvor meget selve landet hæver sig.
For at danne sig et nøjagtig billede af dette er der i dag langs den Norske kystlinie etableret målestationer som sammen med satellitovervågning måler hav niveauet jævnligt.
Men selv om havet stiger, så følger landjorden med. Jordskorpen løfter sig som en korkprop på vandet, efter at tyngden af den kilometertykke isbræmme fra istiden er smeltet væk.

Denne landhævning er størst i øst.

På videoen vises og følges både landhævningen samt hav niveauet.

Kilde: Forskning.no
FiskerForum.com