IMO drøftelser om sikker sejlads med e-navigation

IMO drøftelser om sikker sejlads med e-navigation

På mødet i IMO’s underkomité for sejladssikkerhed (NAV) fortsætter arbejdet med e-navigation, og arbejdet med elektroniske symboler til navigationsformål blev afsluttet.
E-navigation
Underkomitéen for sejladssikkerhed drøftede intensivt e-navigation. Formålet med e-navigation er en nytænkning i måden at organisere tilgængelige navigationssystemer om bord samt at modernisere kommunikations- og informationssystemer mellem skibe og land. Danmark bidrog blandt andet til drøftelserne ved at afholde en præsentation om fremtidige strukturer for maritim kommunikation, ”the Maritime Cloud”, sammen med Norge, Sverige og Finland. Præsentationen var velbesøgt, og nye initiativer blev fremlagt og senere drøftet ved den efterfølgende reception. Her kunne deltagerne også opleve helt konkrete eksempler på e-navigation på de opstillede elektroniske skærme.

Generelt blev det på underkomitéen besluttet at arbejde videre med en implementeringsplan for e-navigation. I den forbindelse vil Danmark, i samarbejde med Frankrig, koordinere det videre arbejde med Maritime Cloud-konceptet.

Standard for elektroniske symboler til navigationsformål
Underkomitéen godkendte en fælles politik for anvendelsen af elektroniske symboler (AIS) til navigation. Det kan eksempelvist være en bøje eller et vrag, der nu markeres af elektroniske symboler på radaren på visse skibe. I en situation med et nyligt vrag, hvor en vragbøje endnu ikke er opsat, kan de elektroniske symboler illustrere vraget, og derved forhindre et skib i at sejle ind i vraget. En række lande, herunder Danmark, havde tidligere udtrykt bekymring over, at der ikke forelå nogen IMO-standarder for brug af de elektroniske symboler.

Et andet emne af særlig interesse var nylige undersøgelser, der har identificeret operationelle uregelmæssigheder ved anvendelsen af elektroniske kortvisnings- og informationssystemudstyr (ECDIS). Særligt opdateringen af ECDIS’ software fik opmærksomhed og vil derfor blive drøftet ved næste møde i 2014.