IMO arbejder mod grønnere brændstof
IMO’s underkomite CCC har haft møder den forgangne uge - Foto: IMO

IMO arbejder mod grønnere brændstof

IMO’s underkomite CCC har haft møder den forgangne uge, blandt andet om den skibstekniske side af dagsordenen om at fremme international grøn skibsfart.

IMO’s underkomité Carriage of Cargoes and Containers” (CCC) har haft møder i London med flere punkter med en grøn dagsorden. En opfølgning på IMO’s møder tilbage i 2018, hvor det blev besluttet af reducerer drivhusgasemissioner fra den internationale skibsfart og udfase disse så hurtigt som muligt i dette århundrede.

På mødet blev Blandt andet emner som, metanol og ætanol som brændstof og brugen af fuel cells, drøftet.

Den danske søfartsstyrelse deltager i dette vigtige arbejde, fordi det er ét af mange skridt frem mod at kunne opfylde IMO’s klimastrategi.

Læs referatet fra møderne i IMO (engelsk)

Læs mere om IMO’s klimastrategi (engelsk)