Iltsvind tog livet af en fjord for tyve år siden

Iltsvind tog livet af en fjord for tyve år siden

Det er nu tyve år siden, Mariager Fjord i et kæmpeiltsvind og i en bundvending døde og efterlod en ildelugtende fjord tilbage. Siden er livet kun langsomt vendt tilbage.

Det er TV2Nord der har taget temperaturen på Mariager Fjord, på tyveårsdagen for den massedød af fisk og bunddyr, der i 1997 lagde fjorden øde og dannede dermed baggrund for én af Danmarks historiens største miljøkatastrofer.

Den døde fjord

Selv her tyve år efter, er Mariager Fjord endnu ikke helt kommet sig over iltsvindet. Men det går trods alt fremad, dog i et noget mere adstadigt og langsomt tempo.

En af de første biologer fra dengang, der selv oplevede fjordens død på nærmeste hold, var havbiolog Finn andersen, der fortæller at i ugerne op til »bundvendingen«, boblede og gærede den i flere uger, hvorefter fiskene pludseligt en dag lå døde på bredden langs fjorden

»Der lå døde fisk fra Mariager og så hele vejen ud til Hadsund på en 20 kilometer lang strækning både på nordsiden og sydsiden. Og vi anede jo ikke rigtigt, hvordan det ville gå,« fortæller havbiologen videre til TV2Nord og han husker fortsat hvor rystede beboerne var over det skete, da fjorden bogstavligt talt åndede ud. »Folk var jo nærmest grædefærdige,« fortæller han videre til TV2Nord. »De havde jo både garn og ruser ude i fjorden og var vant til at fiske lidt til dagen og vejen, dagligt«.

Men det endte brat denne dag, da døde fisk begyndte at drive ind mod land i lange baner og ål der fortvivlede og desperat forsøgte at trække længere op i åer og bække, for bare at få en lille smule ilt, så de kunne overleve.

Sommeren i 1997 var også utrolig varm og solrig. Der har da heller ikke været en tilsvarende varm sommer med hedebølge siden, hvilket kun har været en fordel for fjorden og dens evne til at reetablere sig. En fjord der kun langsomt regenerere sig, begyndende med lidt muslinger der kom tilbage og dermed gav fødegrundlag for fiskene, der også kun langsomt har indfundet sig i den døde fjord. Ålegræsset, som ellers er en indikator for sundhedstilstanden i en fjord, mangler dog fortsat i store områder. Istedet er en slags ukrudtsalge som søsalat rykket ind, hvilket tyder på at fjorden fortsat er i en meget ringe tilstand og meget meget sårbar.

Mariager Fjord er med sine 35 km Danmarks længste fjord, vurderes til i dag at have det nogenlunde i forhold til, hvad fjorden var udsat for sidst på sommeren i 1997.