Hvorfor forhaler NaturErhvervstyrelsen undersøgelsen om kystfiskeriet i Danmark

Hvorfor forhaler NaturErhvervstyrelsen undersøgelsen om kystfiskeriet i Danmark

Støtte kroner til undersøgelsen der skal kortlægge og forklarer hvorfor fiskene forsvinder fra vores kystområder, ligger stadig hos NaturErhvervstyrelsen.
Imens breder frustrationen og vreden sig blandt kystfiskerne sig, der snart ikke ved deres levende råd. Pengene bliver stadig mindre og færre trods alle gode intentioner og års reguleringer samt vidtgående restriktioner i fiskeriet. Alt dette uden det har hjulpet spor.

Fisker Jan Rasmussen fra Agersø tog i et læserbrevsindlæg i Fiskeri Tidende, bladet fra munden og skrev følgende:

”Fiskerne er gennem de sidste 20 til 30 år blevet beskyldt for selv at være skyld i en vigende fiskebestand i de indre danske farvande. Da man begyndte at regulere fiskeriet med kvoter, skulle fiskeriet blive bæredygtigt og tage højde for dødelighed. Det hjalp ikke, og så indførtes ”forsigtighedsprincippet”, skriver han og fortsætter: ”Det nyeste påhit er MSY 2015. Fiskeområder kan lukkes i kortere eller længere perioder – det mest grelle, der er set, er området i Kattegat, som har været lukket i mange år for at få torsken tilbage. Har alle disse fine tiltag givet flere fisk? Det vil jeg tillade mig at spørge alle I kloge hoveder om, herunder biologer og miljøfolk,” anfører han og slutter: ”Er det ikke på tide, at ministre, topembedsmænd, miljøfolk og biologer smider skyklapperne, kigger ud af vinduerne og kommer ud og lytter til de mennesker, der har haft deres virke på havet hele deres liv”.

Spørgsmål alle fiskere stiller sig selv – hjælper det.? Og nu hvor problemformuleringen ligger klar og ansøgningen til EFF-midlerne er afsendt, trækker tilsagnet fra NaturErhvervstyrelsen ud.

Er det endnu et tungt bureaukrati, der bremser og spænder ben for erhvervet, som vi sidst så det ved åbning af sperlingkvoten – hvor tiden også var en vigtig faktor.

Kilde: Uddrag fra Fiskeri Tidende uge 45 – DTU
FiskerForum.com