Hvilken rolle skal »ICES Science« spille i fremtiden

Hvilken rolle skal »ICES Science« spille i fremtiden

Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), søger i en spørgeskemaundersøgelse, at afdække og kortlægge ICES rolle i fremtiden.

Formålet med undersøgelsen er, at få tilbagemeldinger på netop dit områdes opfattelse af »ICES«. Så send venligst svaret senest den 15. juli, hvorefter undersøgelsens resultater vil blive præsenteret på den årlige ICES-konference i Riga, Letland.

Svarene vil blive behandlet fortroligt, og blive gjort anonyme i analysen. ICES kan imidlertid ekstraordinært henvende sig med et opfølgende interview, for at afdække yderligere. Derfor skal man i undersøgelsen oplyse navn og email kontaktoplysninger, så ICES kan følge op med opklarende spørgsmål.

Undersøgelsen tager cirka 10 minutter. Bemærk, at der er en time-out grænse for undersøgelse på 45 minutter, når du først har startet undersøgelsen.

ICES takker dig for din deltagelse.

Klik her for at starte undersøgelsen