Hvide Sande virksomhed styrkes internt med yderligere to i ejerkredsen

Hvide Sande virksomhed styrkes internt med yderligere to i ejerkredsen

Der er langt til et generationsskifte i maskinfabrikken AS:SCAN i Hvide Sande og adm. direktør Michael Vejlgaard begrunder da også styrkelsen med to nye i ejerkredsen bag AS:SCAN, som et naturligt kompetanceløft og en forstærkning rent internt.

Siden 2011 har teamet bag maskinfabrikken AS:SCAN bestået af brødrene Karsten og Klaus Olesen samt Michael Vejlgaard, der med succes har udviklet virksomheden indenfor tre hovedområder:

  • Scan Winches med alt i dæksudrustning til garn, snurrevod- og trawlfiskeriet
  • Scan Steering med kontrolsystemer, styremaskiner og ror-arrangement til alle typer fartøjer op til 180m
  • Scan Industries med projektering og installation af komplette el-kedelanlæg på fjernvarmeværker.

En højteknologisk maskinfabrik med 40 højtkvalificerede medarbejdere, med kompetencer indenfor spåntagende bearbejdning, stålkonstruktioner samt motor- og hydraulikinstallationer, hvor der beregnes og designes på AS:SCAN’ egen tegnestue. En virksomhed der overvejende henvender sig til fiskeriet, men som også de senere år har forgrenet sig leveret løsninger til både vindindustrien, offshore samt den kommercielle skibsfart med større og mindre fartøjer.

Et forretningskoncept der uafhængigt af konjunkturerne i fiskeriet og de sorte skyer fra briternes Brexit, holder kurs og fart i branchen. Med flere ordre fra udenlandske værfter og her sidst med ordre på udstyr til 7 norske fartøjer mellem 65 og 78 m, er det ifølge den vestjyske direktør, et sikkert tegn på at AS:SCAN’ strategi og målsætning er lykkedes. At producerer kvalitets-produkter med en høj grad af finish, i et unikt og lækkert design samt enkelt og brugervenligt. Som her med sidste ordre til Norge, hvor der ligger flere års udviklingsarbejde bag, har det vist vejen frem for den vestjyske maskinfabrik. Med flere års tværfagligt samarbejde mellem design og ingeniørarbejdet, har det resulteret i et meget stærkt og driftssikker produktsortiment.

Med 2 nye medlemmer i ejerkredsen bag AS:SCAN, er det netop en styrkelse af to kerneområder i firmaet.

Jacob Høj Lambæk kommer oprindeligt fra Hvide Sande, men er nu i en alder af 37 år bosiddende i Esbjerg med sin kæreste og tre børn. Han er uddannet skibsmontør, siden har han færdiggjort maskinmester-uddannelsen i Esbjerg og efterfølgende været fire år ved Løgstrup Steel. De sidste 7 år har Jacob haft ansvaret for SCAN INDUSTRIES. Hvilket er det ene af tre ben, som AS:SCAN hviler på. Her udvikles, designes, beregnes og projekteres der primært elektrode-kedel installationer til Fjernvarmeindustrien, både nationalt og internationalt. Ligeledes har Jacob også ansvaret for ansatte i tegnestuen, hvor der flittigt bruges CAD og en lang række andre computerbaserede værktøjer til at assisterer produktionen med færdige arbejdstegninger på spil og andet dæksudstyr. Et arbejdsområde med betydeligt potientiale, og som samtidig understøtter hele egen-produktionen i AS:SCAN ganske glimrende.

Henning Pedersen 44 år er ligeledes oprindeligt fra Hvide Sande, men har i dag bopæl i Skjern med kæreste og sine 2 børn. Henning er uddannet som skibsmontør og var efterfølgende maskinansvarlig i 3 år på en større pelagisk trawler. Herefter gik han i land og tog en diplomingeniøruddannelse ved Aalborg Universitet med speciale indenfor maskin & design. I december måned er det 11 år siden Henning blev ansat ved AS:SCAN og han har siden været forretningsansvarlig i SCAN STEERING, som indtil nu har solgt styremaskiner til mere end 65 lande Worldwide. Her sælges, designes og projekteres styremaskine-systemer og ror-anlæg for skibe op til 180m. I de sidste 3 år har der været lagt stort vægt på udvikling af SCAN STEERINGS produktprogram, specielt med fokus på et nyt og lækkert ”bridge controle system” til det mere luxuriøse High End segment, hvilket også inddrages i nye og større fiskeskibe i dag.

Med fem ejere bag maskinfabrikken AS:SCAN, med hver deres kompetenceområder og styrker, mener adm. direktør Michael Vejlgaard, at man nu komplementerer hinanden optimalt, som man kan drage nytte af på tværs af faglighed og erfaring. Vi kan udnytte hinandens kompetencer og styrker, i et team der nu dækker og favner bredt både teknisk og teoretisk, med knowhow og erfaring og ikke mindst en aldersspredning på omkring 20 år. Noget der giver en god balance mellem nye tiltag og gamle hæderkronede traditioner.

Med en internt styrket organisation, kan man bedre navigere i alle segmenter, for som Michael Vejlgaard siger til FiskerForum.dk, »der ligger fortsat meget arbejde derude, der skal gøres – vi er klar«.

Tillykke til de to nye i ejerkredsen, Jacob Høj Lambæk og Henning Pedersen, bag AS:SCAN.

Kig ind på AS:SCAN’s  stand  D-852 på DanFish 2019 der åbner i dag den 9, oktober 2019