Hvide Sande Havn går »All In« for Fiskerne
I disse dage færdiggøres Vodpier-anlægget ved Nordhavnskajen, med ekstra landingspladser til fartøjer med større dybgang. Foto: FiskerForum.dk

Hvide Sande Havn går »All In« for Fiskerne

Den internationale transport- og Fiskerihavn Hvide Sande Havn kommunikerer oftere og oftere på andre sprog end dansk, dog er dette blandet lidt med den vestjyske dialekt, når de lokale fiskere lander deres fangster i Havnen. I en Havn der altid vil have stort fokus på Fiskeriet.

Vodbinderpier i Hvide Sande er udvidet

I disse dage færdiggøres Vodpier-anlægget ved Nordhavnskajen, med ekstra landingspladser til fartøjer med større dybgang. Med ny spunsvæg og en forstærkning af belægningen har Havnen nu fået yderligere lagt meter kajplads til, med  syv meters dybde. Så Havnen nu præsterer over 500 meter landingsplads til de stadigt større trawlere og fiskefartøjer der lander i Havnen.

Kundeansvarlig for Hvide Sande Havn Bent Haumann fortæller, at flere fiskeskippere, både lokale og udenlandske fra fiskeriet, udtaler deres uforbeholdne støtte til Havnens drift og virke, hvor de især fremhæver den hjælpsomhed man møder overalt. Både fra Havnens ansatte, og fra de mere end 40 firmaer der holder til på Havnen. Firmaer der til dagligt servicerer og hjælper fiskerne med alt fra reparationer, el- og elektronik-arbejde samt proviantering og servicering af alt tænkeligt om bord. En imødekommenhed der bunder dybt i den vestjyske adfærd, natur og væremåde, der altid huskes som en positiv oplevelse af alle der har været på Havnen.

Spunsvæg ved Vodbinderpier på Hvide Sande havn

Når der sanses og rigges
Flere trawlfiskere er specielt glade for når man sanser med grejer og rigger om til andet fiskeri eller der skal køres nye wire på. Så er pladsen på Havnen enestående og helt unik. Der er luft og rum samt plads omkring en, så man ikke falder over hinanden eller uforvarent kører over hinandens grejer.

I det hele taget er der en gennemgående stor tilfredshed med administrationen af Havnen, der som mål også har en grøn målsætning, som man nu i en årerække har beskæftiget sig med de 17 verdensmål. Med temaer som omhandler transformationen til grøn og bæredygtig energi, reducering af CO2 udslip, oprensning af verdenshavene samt social ansvarlighed.

Det har blandt andet medført at Havnen er tilsluttet EU projektet »DUAL Ports«, hvor alle medlemmerne er små og mellemstore havne i Nordsøregionen. Ligeledes er man med i Ringkøbing Skjern kommunes GRO (Grøn Ressource Optimering) projekt, der omhandler alt fra blandt andet affaldshåndteringen, der fungerer upåklageligt i det daglige og som er ganske gratis for fiskerne, men også om energibesparelser, socialt ansvarlighed etc. Noget Havnen vægter højt.

Forstærkning og spuns ved Vodbinderpier på Hvide Sande Havn

Det tværfaglige samarbejde på havnen fungerer også fint, som den servicehavn Hvide Sande er. Hvor der faciliteres vindoperatørere og deres underleverandører samt ind- og udenlandske fiskere og hvor man sidst har haft 130 forskellige teknikere, administrative ansatte og CTV-besætningsmedlemmer fra flere internationale virksomheder boende i en længere periode. Alle har følt sig velkomne og taget godt imod, noget der giver rygstød og optimisme. Et skulderklap som har givet havnen et solidt erfaringsgrundlag, når nye fartøjer lander i Havnen og skal tages imod.

Fokus er fortsat på Fiskeriet
Der er skabt ekstra vanddybde og flere kaj-faciliteter, der sikrer muligheden for anløb af større fiskefartøjer og coastere. Mængden af gods over kaj er vokset til ca. 170.000 tons årligt og samlet set vil transporten stige, hvilket vil kræver nye tiltag fra Havnens side med løbende udvidelser og forbedringer. Så der også i fremtiden og til stadighed vil være en levende og aktiv fiskerihavn i Hvide Sande.

Mød Hvide Sande Havn på DanFish Fiskerimesse, i Ålborg, fra onsdag den  9. til fredag den 11. oktober 2019, på stand D-856