Hummer og rejefiskeri i Limfjorden

Hummer og rejefiskeri i Limfjorden

Svend Åge Poulsen fra Hvalpsund, fisker til daglig muslinger og øster fra kutteren A88 ”Pia”. Men i øjeblikket er kødindholdet i limfjordsmuslingerne for lavt til at der kan fiskes.
I det tidlige efterår 2009 havde limfjordsfiskerne et tilsvarende problem, med en svag kødprocent i muslinger: ”De seneste år synes det som om, muslingerne har sværere ved at få kød i efteråret” forklarer Svend Åge Poulsen, som dermed formentlig ligger under for et af naturens mange luner, og som i konsekvens heraf, har måttet investere i nyt grej m.v. for at kunne oppebære en indtjening via alternativt fiskeri.

For nuværende forsøges der skabt en indtægt ved fiskeri efter hummer og rejer i den østlige del af Limfjorden. ”Mange både er aktive i det fiskeri, og det presser selvfølgelig priserne” forklarer Svend Åge Poulsen – Men han har fuld forståelse for, at andre i en situation som denne, også forsøger at skabe indtjening ved alternativt fiskeri.

Den seneste uge har skibet grundet det hårde vejr været lagt til kaj, men her i begyndelsen af uge 38 tegner vejrudsigten bedre og snart ligger den 12,4 m. lange kutter igen fra kaj – formentlig endnu engang for at fiske hummer og rejer – for det er stadig uafklaret, hvornår muslingerne har opbygget en fornuftigt kødprocent.