Her er søfartens nye minister – Simon Kollerup
Det er en gammel bekendt af Fiskeriet, 33-årige Simon Kollerup (S) der nu er blevet Erhvervsminister i den rene Socialdemokratisk regering med Statsminister Mette Frederiksen ved roret.

Her er søfartens nye minister – Simon Kollerup

Det er en gammel bekendt af Fiskeriet, 33-årige Simon Kollerup (S) der nu er blevet Erhvervsminister i den rene Socialdemokratisk regering med Statsminister Mette Frederiksen ved roret. Med ministerposten får den tidligere socialdemokratiske fiskeriordfører nu også ansvaret for hele det maritime område.

 

Simon Kollerup der er født 20. maj 1986, har aftjent sin værnepligt indenfor flyvevåbnet og er uddannet Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet i 2011. Herefter blev han Folketingsmedlem for Socialdemokratiet, valgt i Nordjyllands Storkreds den 15. september samme år.

 

I sin politiske karriere har han haft flere tillidserhverv, hvor han har været miljøordfører og kommunalordfører for sit parti og siden 2015 været socialdemokratiets Landbrugsordfører, fødevareordfører, dyrevelfærdsordfører og ikke mindst fiskeriordfører, hvorfra de fleste fiskere kender Kollerup.

 

Fiskeriordfører med et forfejlet mål
Han har bl.a. markeret sig i sagen om de meget omtalte »kvotekonger« og ikke mindst med indførelsen af topskat på de store fiskefartøjer og været én af arkitekterne bag »fiskeripakken / fiskeriaftalen« der indførte ejerskabsrestriktioner, ved ekspropriative indgreb i den private ejendomsret, og som derfor begrænsede den grundlovssikrede ret til at drive et frit erhverv, og her brød man ikke alene med grundlovens sikring af den private ejendomsret og beskyttelse mod ekspropriation, men også med den grundlovssikrede ret til at drive et netop frit erhverv. En kritik, som advokat Lars Espersen på den lokale fiskeriforenings generalforsamling i Hanstholm, rettede mod aftalen og mod netop Simon Kollerup (S) og Ib Poulsen (DF). En aftale som han endvidere fandt var en retsstridige mission, hvor embedsmændene i fiskeristyrelsen var blevet bedt om yderligere at implementere fiskeripakken i dansk lovgivning, gennem – endvidere på ulovlig vis:

  • at bryde de grundlæggende normer i selskabsret
  • at bryde EU-rettens proportionalitetsprincip
  • at bryde den europæiske menneskeretskonventions proportionalitetsprincip
  • at foretage ekspropriative indgreb i den private ejendomsret
  • at indføre regler, som er i strid med dansk strafferet, hvor man fundamentalt ikke straffer personer eller selskaber efter objektive regler.

 

Kollerup lyttede ikke til fiskeri-erhvervet
Alt dette er sket uden der blev lyttet til de to toneangivende danske fiskeriorganisationer, som repræsenterer 95 procent af dansk fiskeri. Man har simpelt hen tromlet hen over alle de protester, der er fremkommet.

 

Erfaringerne med Simon Kollerup er derfor ikke de aller bedste i fiskerierhvervet, hvor han har været med til at miskrediterer et helt erhverv igennem de sidste mange år. Derfor kan man kun håbe på en større succes i det nye erhverv, når han i sin egenskab af erhvervsminister også får ansvaret for hele det blå erhverv. En tillidspost som nu tidligere erhvervsminister Rasmus Jarlov (C) overdrager ham nøglerne til – han bliver dermed Danmarks hidtil yngste minister med sine kun 33 år. – Hr. Simon Kollerup (S), der med en meget begrænset erhvervserfaring, nu indtager Erhvervsministeriet. Man må håbe, at der med minister-ansvaret også indtræder en vis respekt og betænksom omsorg overfor det fagområde han nu skal bestride. Mange mener at den forståelse havde han ikke overfor fiskeriet og erhvervet.