Hensynsløst Chikane-fiskeri fra hollandsk bomtrawler og en flyshooter

Hensynsløst Chikane-fiskeri fra hollandsk bomtrawler og en flyshooter

Normalt er forholdet mellem hollandske og danske fiskere rigtig godt og tonen foregår efter omstændighederne også på et rimeligt fornuftigt og venskabeligt plan.

Men enkelte hollandske bomtrawlere, har ikke fundet kammertonen og har igennem mange år, drevet et fiskeri, der ikke lader sig forene med det danske. Så istedet for en venlig og afslappet omgangstone mellem fiskerne, ender disse ofte i lange diskutioner med misforståelser samt løgnagtige forklaringer (læs søforklaringer) på både det ene og det andet.

Det hensynsløse hollandske fiskeri er eskaleret

I den sidste tid er chikane fiskeriet dog eskaleret væsentligt og ændret karakter. Flere danske fiskere har i de sidste par måneder, mistet grejer og tejner for flere hunderede tusinde kroner. Med de forsvundne grejer følger mistet indtjening, spildte fiskedage samt udækkede omkostninger til drift og diesel. Ovenikøbet er tabet midt i sæson for fiskeriet belastende, for her tæller hver fiskedag, hvilket gør dette til en meget uheldig og uholdbar situation for fiskerne.

Noget tilsvarende oplevede skipper Jens Frederichen med begge både, RI 524 »Ingrid Frich« og RI 85 »Ellie Kristiana« Hvide Sande. Først med »Ellie Kristiana« den 22. august 2017. Her lå den vestjyske krabbebåd ude på »Gal-Hold« stenene, ca. 37 mill Sydvest for Hvide Sande og røgtede sine tre rækker med 75 tejner i hver række. Afmærket med både radarreflektor og lys, så alle i området ikke burde være i tvivl om at der blev fisket i området. Ligeledes havde den vestjyske skipper talt over vhf´en med to andre hollandske skibe i området, HD 70 »Hanny« og UK 382 »Janssien« omkring placeringen af tejnerne. Hvor skipper Jens Fredrichsen fik at vide, at hvis tejnerne stod på stenet grund, ville ingen bomtrawler komme ind over dem. Disse oplysninger gik også videre til UK 456 »Marie-Jose«.

225 tejner forsvundet

Søndag den 27. august 2017, da RI 85 »Ellie Kristiana« igen skulle røgte sine krabbetejner i området »Gal-Hold«, var tingene ikke som de plejede at være. Allerede da man tog ved den første række tejner viste de sig at være forsvundet og det samme skete da de sidste rækker skulle hives. Ingen tejner, alt var væk. Tre rækker med 75 tejner i hver, var forsvundet og trukket ud hvor ingen kan finde dem.

Så trods afmærkning og det faktum at tejnerne netop stod på stenet grund, der efter det oplyste ikke er et sted nogen bomtrawler, vil begive sig ind i, så blev alle tre rækker med tejner, sejlet over af bomtrawleren UK 456 »Marie-Jose«. Denne bomtrawler havde sprunget alle ankerfortøjringer til de 225 tejner og slæbt videre med dem, og de ligger nu spredt over et større område i Nordsøen, oplyser Jens Frederichen til FiskerForum.

Det var udfra AIS tracks at Fiskeskipper Jens Frederichen kunne se og konstatere, at skibet UK 456 »Marie-Jose« havde været på selvsamme position og havde gennemsejlet alle rækker med sit bomtrawl. Hvilket blev bekræftede af to andre hollandske både, der havde været i området den pågældende dag. Det var HD 70 »Hanny« og UK 382 »Janssien«. Klokken 00.30 samme aften, fik Jens Frederichen fat i skipper Walter de Boer på UK 456, som bekræftede og indrømmede, at han havde sejlet over stedet og han opgav samtidig positionen, hvor han droppede tejnerne.

Trods korrespondance, beviser og skippers tidligere bekræftelse af oversejlingen, ændrede hollændernes forklaringer pludselig karakter og tog istedet en dramatisk vending. Nu benægtede skib og reder alt og har istedet vendt historien 180 grader på hovedet. Nu påstår hollænderne at de ikke har sejlet i det pågældende område, pga stenene og ligeledes havde man ikke fået en eneste tejner med op. Iøvrigt havde man 40 års erfaring med dette fiskeri, og havde aldrig tidligere sejlet over noget udstyr.

166 tejner forsvundet

En tilsvarende situation, opstod måneden efter den 26. september 2017, hvor Jens Frederichen under fiskeri med RI 524 »Ingrid Frich« havde sat sine krabbe tejner klokken 13.30. Senere samme dag kl. 20.00 opdagede Jens at en hollandsk flyshooter, havde kurs mod tejnerne på en position 47 mill Vest for Hvide Sande (område Stationen). Trods gentagne opkald over kanal 16 på VHF´eren hvert femte minut og sidst med projektør med 5 hurtige blink til UK 224 »Tunis Van Luut«, ignorerede den hollandske båd både opkald og signaler, og fortsatte kursen ufortrødent. Det resulterede i, at 166 tejner, ud af de over 700 tejner i området, forsvandt med UK 224 »Tunis Van Luut«. På videoen som skipper Jens Frederichen optog under hændelsen, hører man tydeligt hvilke store anstrengelser skipper på RI 524 »Ingrid Frich« uden held har gjort sig, for at få den hollandske flyshooter til at ændre kurs og dermed undgå en oversejling af tejnerne.

Se Videoklippet her

Mistede grejer for over en kvart million

Fiskeskipper Jens Frederichen med RI 524 »Ingrid Frich« har klaget over de to hollandske fartøjers hensynsløse sejlads og fiskeri, til både fiskerikontrollen og politiet. Derudover har Jens Frederichen, som det er kutyme i den slags sager, sendt regningen for de ialt 391 forsvundne tejner til de to respektive skibes redere, UK 456 »Marie-Jose« og UK 224 »Tunis Van Luut«, uden resultat.

Jens Frederichen fortæller til FiskerForum.dk, at opbakningen til det kommende retsopgør med de hollandske fiskeres hensynsløse fiskeri er overvældende, både fra danske fiskere, myndigheders og flere hollandske fiskeres side. Specielt fra andre hollandske fartøjer, der ligeledes er irriteret og ærgerlige over at nogle få landsmænd / hollandske fiskere med efternavnet »de Boer«, ikke kan finde ud af, at fiske reglementeret og med behørigt hensyn til de omkringliggende fartøjer.

Fiskerforum.dk