Havvindmøller ødelægger fiskeriet ved Omø

Havvindmøller ødelægger fiskeriet ved Omø

Det er udsigten til to store havvindmølleparker ved Omø, der har fået flere fiskere til at frygte for deres fremtidige fiskeri i området.

Den lokale fiskeriforeningens formand Jon Krüger, fortæller til webavisen SN.dk, at med planerne om etablering af to af hinanden uafhængige vindmølleparker syd for Omø på mellem 200 – 320 MW, henholdsvis vindmølleparken ”Omø South” fra selskabet ”European Energy” og den anden vindmøllepark opført af ”Smålandsfarvandet” for Engergistyrelsen, frygter man for fiskeriet og det i sådan en grad, at fiskerne allerede nu overvejer at søge kompensation for tabt fiskeri, hvis planerne om de nye vindmølleparker bliver realiseret.

Efterlyser værditabsanalyse for området

Ligeledes efterlyser formanden, en opgørelse over et eventuelt værditab for fiskeriet i området, helt på linje med hvad man foretager indenfor landbruget, når vindmølleparker placeres her. Her får de berørte landbrug udregnet en erstatning, beregnet på den tabte omsætning / fortjeneste for området. Men den lokale fiskeriformand er på forhånd skeptisk, da der ikke tidligere er lavet sådanne beregninger for fiskeriet, selvom det ville være indlysende, da området har stor værdi for fiskerne og fiskeriet.

Når man tænker på det milliardstore investeringsprojekt, som en havvindmøllepark er, bør der også på forhånd udredes et erstatningsbeløb for de ødelagte fiskeriforhold i området.