Hav Frisk Fisk – sælg dine fisk direkte fra kajen !

Hav Frisk Fisk – sælg dine fisk direkte fra kajen !

HavFriskFisk.dk introducerer nu en helt ny måde at få kontakt til kunderne på, hvis du vil sælge dine fisk direkte over kajen.
På websiden HavFriskFisk.dk kan potentielle kunder se, hvornår du er i havn samt hvilke fisk og mængder du har med ind.
Indberetningen foregår med mobiltelefonen, på samme måde som når du indberetter til Fiskeridirektoratet.

På websiden bliver de forskellige fiskefartøjer vist med en kort præsentation af båden med tilhørende billeder, og på sider vil der også være mulighed for at skrive dagbog. Siden vil angive fartøjets nøjagtige og aktuelle AIS position på et kort, så det er muligt at følge skibet under fiskeri.
HavFriskFisk.dk har derudover udviklet en web – APP til smartphone, med de samme funktioner som på websiden, hvor især interesserede købere kan se, hvornår I er i havn med de frisk fangede fisk.
Hvor nemt er det at komme med !

Det kræver:
– At du som fisker er tilmeldt bruger af siden.
– At du har en godkendelse fra NaturErhvervsstyrelsen til salg af rensede fisk over kajen
Kontakt FiskerForum på telefon 9731 1946 for yderligere information om priser og for oprettelse samt drift.

Fakta om håndtering af fisk solgt over kajen.
Der findes som udgangspunkt to måder at sælge sine fisk på over kajen – enten som rensede fisk – eller som flåede og filetterede fisk.

Salg af rensede fisk:
Kontakt NaturErhvervsstyrelsen enten på telefon, brev eller email for en tilladelse.

Salg af rensede og fileterede fisk:
Vil man sælge forædlede produkter såsom rensede og fileterede fisk er reglerne lidt anderledes end bevilling til førstegangsomsætning af fisk.

Yderligere tips kan fås ved henvendelse til:

NaturErhvervstyrelsen – Nyropsgade 30 – 1780 København V – Tlf. nr. 33 95 80 00

FiskerForum.com

HavFriskFisk.dk