Hanstholm Havn er for alvor trukket i arbejdstøjet

Hanstholm Havn er for alvor trukket i arbejdstøjet

Driften og økonomien udvikler sig så godt i den nordvestjyske havn, at bestyrelsen bebuder tocifrede millioninvesteringer allerede i 2016 i den eksisterende havn – både for at øge landingerne af fisk og styrke serviceindustrien.

Samtidig skal en udviklingsgruppe sideløbende udarbejde en businessplan for finansieringen af den fremtidige milliardudvidelse af Hanstholm Havn. For at skaffe finansieringen til den ambitiøse udvidelse skal der hurtigst muligt ansættes en kombineret forretningsudvikler og lobbyist.

Allerede i år forventer Hanstholm Havn at præstere et betydeligt overskud efter sidste års underskud på 40,7 mio. kroner, der var resultatet af et grundigt oprydningsarbejde i havnens økonomi med det formål at gøre rent bord. Det får nu bestyrelsen til at gå aktivt til værks.

”Fundamentet for havnen er i dag så stærkt, at en samlet bestyrelse er indstillet på at gennemføre de investeringer, som er nødvendige for at gøre Hanstholm Havn til den førende fiskerihavn i Europa inden for en kort årrække,” siger bestyrelsesformand for havnen, Martin Vestergaard.

Hanstholm Havn er i forvejen Danmarks førende konsumfiskerihavn med landets største fiskeriauktion. De nye investeringer i den nuværende havn skal gøre det mere attraktivt at lande fisk i Hanstholm Havn, samtidig med at forholdene for den bagvedliggende serviceindustri forbedres.

Tocifrede millioninvesteringer

Martin Vestergaard vil ikke sætte præcise beløb på, hvad den samlede investering i havnen kan løbe op i. Det afhænger af havnens fremtidige overskud. Men han lægger ikke skjul på, at ambitionen i bestyrelsen er tocifrede millioninvesteringer allerede fra 2016 og flere år frem i tiden.

”Vi ser optimistisk på fremtiden. Havnen tjener penge, og bestyrelsen er tryg ved, at den nye havnedirektør kan løfte opgaven at eksekvere bestyrelsens strategi,” siger Martin Vestergaard.

Henrik Carstensen blev ansat i foråret som ny havnedirektør for Hanstholm Havn, der er en kommunal selvstyrehavn, ejet af Thisted Kommune. De nye investeringer i den eksisterende havn er det første konkrete initiativ efter det strategiseminar, som Hanstholm Havn netop har holdt. På seminaret blev bestyrelsen præsenteret for en analyse af udviklingsplanerne. Analysen er udarbejdet af konsulent Morten Lund, der blev hyret af havnen tidligere på året.

Muligheder og udfordringer

Morten Lund har gennem en årrække arbejdet for A. P. Møller-Mærsk Gruppen og har stor international erfaring fra havne- og transportprojekter over hele verden. I sin analyse beskriver han indgående, hvilke muligheder og udfordringer finansieringen af en havneudvidelse giver.

På baggrund af analysen har en enig havnebestyrelse besluttet, at der nu nedsættes en udviklingsgruppe. Med Martin Vestergaard i spidsen skal gruppen udarbejde en businessplan, der specifikt beskriver, hvordan den fremtidige havneudvidelse skal se ud og finansieres. Den specifikke businessplan for havneudvidelsen skal sammen med et investeringsbudget for den eksisterende havn præsenteres for havnebestyrelsen hurtigst muligt.

”Den nye forretningsudvikler og lobbyist skal ansættes hurtigst muligt med direkte reference til havnedirektøren. Han eller hun skal arbejde målrettet på at afdække og opsøge alle muligheder for at skaffe finansiering til havneudvidelsen – også i EU. Vores mål er stadig det samme, nemlig at gennemføre en udvidelse for op mod 2 mia. kr. inden 2020,” siger Martin Vestergaard.

- Hanstholm Havn er Danmarks førende konsumfiskerihavn med landets største fiskeriauktion, hvilket gør havnen til en af Nordeuropas største fiskerihavne.
- I den langsigtede vækstplan for Hanstholm Havn er målet en årlig vækst på minimum 10 pct. indtil 2018 og en driftsindtjening på mindst 15 pct. fra 2016.
- Ambitionen er en udvidelse af havnen for op mod 2 mia. kr. inden 2020.
- I sin fremtidige vækststrategi vil Hanstholm Havn ud over at blive Europas førende fiskerihavn også i kraft af sin unikke placering fokusere på udvalgte nicher inden for godsområdet, projektlaster til vindmølleparker, offshoreinstallationer i Nordsøen, dekommissionering af boreplatforme samt gods til kontinentet.