»Gummistøvle-paragraffen« er trådt i kraft

»Gummistøvle-paragraffen« er trådt i kraft

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har sammen med de øvrige politiske partier i oppositionen, implementeret Fiskeripakken (Vækst- og udviklingspakken dec. 2016), uden om den siddende trekløver-regering. Her forlanges det at kvote-ejere nu selv skal på havet og fiske mindst 25 procent af deres kvoter, før de må leje kvoter ud.

Det er således ikke længere muligt, for ejere af fiskekvoter, at udleje hele ens kvote til andre. Kravet i henhold til »Gummistøvle-paragraffen« er nu, at fiskerne selv skal fiske mindst 25 procent af kvoten. Det understreger den socialdemokratiske fiskeriordfører Simon Kollerup, der overfor pressen fortæller, at det nu er slut med det som fiskeriordføreren benævner, »Slipper-skippers« og »Sofa-fiskere«. Fiskerne skal nu selv på havet og fange deres fisk. Han slår fast, at det nu er slut med udelukkende passivt at leje fiskekvoter ud.

Oppositionen mener paragraffen vil være med til at øge aktiviteterne i de danske havne og samtidig styrke beskæftigelsen lokalt. Det supplerer Simon Kollerup (A) med, »Hvis vi skal have liv i vores havne og kystsamfund, så skal vi have et levende fiskeri, som er drevet af dem, der aktivt tager på havet og fanger fisken. Kravet er, at fiske og fange mindst 25 procent af den kvote man selv ejer.

Den socialdemokratiske fiskeriordfører underbygger det yderligere med, at der er for mange steder i landet, hvor livet nærmest er døet ud. Det mener Kollerup, at den nye regel kan sparke nyt liv i og øge aktiviteterne i det som den socialdemokratiske fiskeriordfører, stadigt kalder »Vandkantsdanmark«. Nu er Grundstenen lagt til det som Kollerup betegner som et nyt og bedre fiskeri.

Vækst- og Fiskeripakken blev vedtaget af en samlet opposition sammen med Dansk Folkeparti, uden om regeringstrekløvret i december 2016.