Grønland: Makrellen er nærmest forsvundet i år
Der er registreret meget få makrel i Grønlandsk farvand i sommeren 2019

Grønland: Makrellen er nærmest forsvundet i år

Sommerens makrelundersøgelse viser at makrellen, der første gang viste sig i grønlandsk farvand i 2011, i langt højere grad end de tidligere 5 år, nu har søgt mere nordligt op til Norskehavet, for at spise plankton i sommermånederne.

»Der er registreret meget få makrel i Grønlandsk farvand i sommeren 2019, hvorimod vandringen af makrel til Norskehavet er steget markant,« siger Teunis Jansen, seniorforsker i Grønlands Naturinstituttets afdeling for fiskeri. Han understreger videre, at netop fordi makrellen er så forholdsvis en ny fisk i grønlandsk farvand, mangler seniorforskeren og Naturinstituttet forklaringer på den kraftige nedgang i antallet af makrel.

Læs også artiklen i FiskerForum om makrel-fiskeriet på Færøerne

»Forklaringen skal muligvis findes i mængden af føde, temperaturene i havområdet eller måske i de oceanografiske forhold på makrellens vandringsrute tidligere på året,« forklarer Teunis Jansen videre på Naturinstituttets hjemmeside og fortsætter, »Det er et stort skift, vi har set henover sommeren, og vi har ikke nogen umiddelbar forklaring på det endnu.«

Makrellen overvintrer og gyder hovedsageligt vest for de Britiske Øer i foråret og gæster de nordiske farvande, herunder Grønland, for at spise plankton i sommermånederne.

Årets grønlandske undersøgelser af pelagiske fisk og plankton var koordineret med tilsvarende undersøgelser ved Norge, Færøerne, Island og i Nordsøen. Biologer fra de involverede lande har i den forgangne uge oparbejdet de mange togtresultater på et arbejdsgruppemøde under den Internationale Havforskningskommission (ICES). Rapporten kan læses her. (engelsk)