Godt nytår fra FiskerForum

Godt nytår fra FiskerForum

Et begivenhedsrigt, og for nogle et spændende år, rinder nu ud. Et år der vejrmæssigt, specielt efter de sidste dages storm med vindstød af orkanstyrke, fik Urd blæst ind på rekordlisten over de storme der havde middelvind af orkanstyrke. Tilsvarende blæste det heldigvis i den rigtige retning, da de årlige forhandlinger i Ministerrådet i Bruxelles blev afsluttet med et fornuftigt resultat.

Således godt gennemblæste og våde om fødderne, kan vi nu se frem til et nyt år, hvor der generelt indenfor fiskeriet er tilfredshed med udsigten til lidt større fiskerikvoter for Nordsøen, skagerrak og Kattegat. Et resultat af fiskernes tilbagemeldinger og observationer om flere fisk i havet, er blevet hørt og forstået af vores politikere.

Beregninger som Danmarks Fiskeriforening PO har fået foretaget, bekræfter da også at danske fiskere indenfor konsumfiskeriet kan forvente en samlet stigning i fiskeriet på mellem 8 til 10 procent.

Dog stiller fiskeriforeningen skarpt på fejl i den biologiske rådgivning. Fejl som formanden Svend-Erik Andersen mener udfordre fiskeriet, med en betydelig og uheldig konsekvens til følge. Det kan ingen være tjent med ifølge formanden, der mener det nu er op til politikerene og embedsværket at forbedre kvaliteten af den biologiske rådgivning, så tilsvarende ikke sker i fremtiden.

Ligeledes får landingspligten et par ord med på vejen. En ordning der har fået kvoteforhøjelser med, men ikke i det omfang som fiskerne ellers i første omgang var stillet i udsigt, men dog en ordning der nu taler om at give fiskerne et kvotetillæg for de arter som landingspligten omfatter og som gerne skulle kompenserer økonomisk for discardpolitiken.

Smertens barnet i dansk fiskeri er østlige og vestlige Østersø, hvor fiskerne har fået »kvotehug« med kraftige nedskæringer i blandt andet torskefiskeriet med 56 procent i vestlige Østersø. Nedskæringer der villet have betydet lukning af og et farvel til fiskeriet her, men som med Folketingets sidste ekstra bevilling på 24 millioner på finansloven 2017, er med til at kompenserer for de tabte kvoter og det mindre fiskeri her.

Men det generelle bilede for dansk fiskeri ser lovende ud og forventningerne er da også større investeringslyst og en mere positiv indstilling fremover, til et erhverv og en branche der fortsat vækster år efter år.

FiskerForum ønsker vores læsere, brugere og annoncører et rigtig godt nytår, med håbet om et ligeså godt og frugtbart samarbejde i det nye år.

FiskerForum.dk