Gamle offshore-installationer kan danne nye rev i havet

Gamle offshore-installationer kan danne nye rev i havet

En forsker fra Aarhus Univesitets institut for Bioscience har sammen med en forskergruppe sat spørgsmålstegn ved det fornuftige i, som altid helt at fjerne gamle udtjente fundamenter til havvindmøller og olieplatforme. De har vist sig at være et oplagt gemme- og værested for havets fisk og fauna, der stortrives i ly af de store spøgelsesagtige konstruktioner under vandet.

Det skriver Videnskab.dk i en artikel, hvor forskergruppen foreslår, man i stedet lader noget af konstruktionerne bestå under vandet, således de får funktion som stenrev, der oprindeligt har været levested for mange af havets dyr og planter.

Ingternationale regler og forordninger forhindre dette i dag, da disse konstruktioner i følge loven skal fjernes når de ikke længere er i drift, hvilket tidstypisk vil være omkring 25 til 30 år.

Opfordringen om, at gentænke de internationale regler, kommer fra forskerne efter en undersøgelse og videooptagelse af blandt andet fundamenterne til en borerig og en boreplatform under havoverfladen i Nordsøen, hvor der blev dokumenteret et aktivt liv med masser af fladfisk, torsk og en frodig bundvegetion med muslinger og tang. Så det giver ingen mening at fjerne det hele, når disse kæmpestore fundamenter falder for aldersgrænsen.

Et estimat omkring antallet af havmøller og offshore platforme samt borerigge, løber betragteligt op. På verdensplan regner man med, at der er omkring 7.500 olie- og gasplatforme samt knapt 20.000 havmøller, som alle på et tidspunkt skal fjernes. En opgave der efter en hurtig udregning vil koste i omegnen af 100 milliarder euro af fjerne. Spar i stedet nogle af disse penge og brug dem på at skabe bedre vilkår for livet i havet. Ved at lade en betydelig del af disse »menneskets efterladenskabet« blive stående, hvilket skaber en større biodiversitet i havet, til glæde og gavn for alle.

Forskerne siger videre i deres pressemeddelse, at det selvfølgelig skal være en individuel vurdering i hvert tilfælde, der skal være bestemmende over, om en platform eller havmølle gavner miljøet eller ej.

Kilde: Videnskab.dk FiskerForum.dk

Skriv et svar