Fremdrift i arbejdet med nye klima- og miljøløsninger i FN’s søfartsorganisation

Fremdrift i arbejdet med nye klima- og miljøløsninger i FN’s søfartsorganisation

Skibe skal være mere energieffektive, skibes CO2-udledning skal ned, og ophugning af skibe skal følge internationale guidelines. Alle emner, der blev drøftet på IMO’s miljøkomités seneste møde (MEPC 63).
FN’s søfartsorganisation (IMO) har netop afholdt møde i Miljøkomiteen. Mødet havde særlig fokus på arbejdet med det såkaldte Designindeks for energieffektivitet. Målet med dette indeks er at sætte en række krav, der gør fremtidige skibe langt mere energieffektive end i dag. Søfartsstyrelsen er en af hovedkræfterne bag udviklingen og gennemførelsen af indekset.

Ved mødet blev en række andre vigtige emner inden for miljø og klima også drøftet, herunder markedsbaserede virkemidler vedrørende skibes CO2-udledning, ballastvandskonventionen samt ophugning af skibe.

Mødet i Miljøkomitéen (MEPC 63) blev afholdt i IMO i London den 27. februar – 2. marts 2012.