Fraskær fra fiskeproducenter kan blive til nye fødevarer
Det er DTU der vil have, at fisken skal udnyttes bedre, så restprodukter og fraskær, som fiskehoveder, haler og skind kan blive til helt nye fødevarer. Det drejer sig også i høj grad om at udnytte resurserne fuldt ud.

Fraskær fra fiskeproducenter kan blive til nye fødevarer

Det er DTU der vil have, at fisken skal udnyttes bedre, så restprodukter og fraskær, som fiskehoveder, haler og skind kan blive til helt nye fødevarer. Det drejer sig også i høj grad om at udnytte resurserne fuldt ud.

 

En stor del af fiskene vi spiser, går til spilde og kunne udnyttes bedre. Derfor vil Dorthe Storper fra Videnscenter for Fødevareudvikling gerne, at man ser på hvad der sker med fisken, fra den bliver fanget og helt indtil vi har en middagsret stående på spisebordet foran os. Hvad sker der med restprodukterne.

 

Det vil ifølge professor Charlotte Jacobsen fra DTU Fødevareinstitut, betyde at man i et kommende europæisk forskningsprojekt »WaSeaBi« skal undersøge muligheden for, at restprodukterne kan blive til nye fødevarer. Specielt restprodukter fra fiskeindustrien, som fiskehoveder, haler og skind, kan udnyttes bedre.

 

Hun siger videre, »Vi har en voksende befolkning, som vi skal producere mere mad til, så vi skal finde ud af, hvilke udfordringer fiskeindustrien møder i forhold til at kunne anvende fiskerester til at lave nye ingredienser. På europæisk plan drejer det sig årligt om cirka halvanden millioner tons restprodukter, der kan udnyttes bedre. For selvom det kan anvendes som eksempelvis foder til mink, er det produkter af lav værdi. En af udfordringerne er at sikre, at de overskydende sidestrømme bliver behandlet som om, det er en førevare fra starten af. Når man har anset dem som værende et spildprodukt, har man ikke taget hånd om dem på den rigtige måde,« understreger Charlotte Jacobsen.

 

WaSeaBi

  • WaSeaBi er et fireårigt europæisk forskningsprojekt, hvor 13 partnere fra Belgien, Sverige, Frankrig, Spanien og Danmark deltager. Målet er at optimere udnyttelsen af sidestrømme fra fisk, muslinger og akvakultur.
  • Projektet, som har et budget på godt 4.1 millioner euro, har modtaget en EU-bevilling på knap 3.2 millioner euro.
  • Projektet løber indtil maj 2023.