Fortsat norsk samarbejde om gydetogt på NVG-sild

Fortsat norsk samarbejde om gydetogt på NVG-sild

Igen i år samarbejder Det norske Havforskningsinsitutut med fiskerne om at gennemføre et gydetogt på norske NVG sild.

Togtet starter den 2. februar 2016 med de norske både Libas, M. Ytterstad og Vendla, hvor de i to uger skal kortlægge sildebestanden under gydevandringen.

IMR har i år øget dækningsområdet, hvilket har fået Det Norske Sildesalgslag til at dække omkostningerne, ved at tage et ekstra fartøj ind i undersøgelserne. Det norske Sildelaget dækker også omkostningerne ved at indleje fartøjerne Midøy Viking, Nystrøm, Slevaag Senior og Trønderbas.

Norge har efter nogle gode år med NVG-sild, haft en reduktion i kvoterne de sidste par år. Siden 2009 har forskerne og biologerne målt en stadig mindre gydebestand. Grænsen er nu nået, hvor ICES (Det internationale Råd for Havforskning) mener en begrænsning i fangsterne nu er påkrævet.

Grundlaget for disse råd fra ICES har været det Internationale Økotogt, som gennemføres hvert år i maj og som sammenholdt med fangstdataer fra fiskerne, danner grundlaget for de videnskabelige kvoteråd. Disse har de sidste par år ikke stemt helt overens med fiskernes opfattelse af hvor mange fisk der er i havet og hvor mange der bør fanges.

Derfor blev de norske NVG-silde togter genopstartet sidste år. Togter som tidligere var en meget central del af Det norske Havforskningsinstituts sildeovervågning. Det sluttede dog i 2008, Påfaldende og samtidig med at bestanden på NVG-sild begyndte at gå nedad..

Læs hele artiklen på Imr.no her