Forslag til ændring af fiskeriloven i høring

Forslag til ændring af fiskeriloven i høring

Nyt lovforslag skal være med til at sikre, at fiskekvoter ikke koncentreres på for få hænder. Høringsfristen er 2. august 2017.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har i går sendt forslag til ændring af lov om fiskeri og fiskeopdræt i høring. Høringsfristen er den 2. august 2017.

Du kan læse lovforslaget her:

Lovforslagets indhold

Lovforslaget skal være med til at begrænse, at fiskekvoter koncentreres på for få hænder. Det foreslås, at miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om fuld gennemsigtighed om ejerforholdene på erhvervsfiskeriområdet. Det indebærer, at erhvervsfiskerselskaber skal give oplysning om ejerkredsen for den sidste tredjedel af et selskab, hvis denne sidste tredjedel er ejet af personer eller et eller flere selskaber, som ikke er berettiget til at drive selvstændigt erhvervsmæssigt fiskeri.

Hensigten er at sikre, at fiskere, der har nået koncentrationsloftet, ikke kan få direkte eller indirekte ejerskab til flere kvoter. Dette understøttes ved fuld registrering og dermed fuld gennemsigtighed af personkredsen og ejerforholdene bag erhvervsfiskerselskaber, som kan have adgang til kvoter.

Politisk aftale om ændring af fiskeriloven

Lovforslaget er udarbejdet som led i gennemførelse af »Fiskeripakken«, som blev besluttet af Miljø- og Fødevareudvalget, den 7. december 2016 og tiltrådt af Regeringen.

Kontakt

Eventuelle bemærkninger sendes til fiskeri@lfst.dk eller elte@lfst.dk med angivelse af journalnr. 17R11;4400R11;000010 i kommentarfeltet, senest den 2. august 2017.