Status på sagsbehandlingen i Fiskeristyrelsen

Status på sagsbehandlingen i Fiskeristyrelsen

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen oplyser løbende om sagsbehandlingen på deres hjemmeside.

Styrelsen gør, hvad de kan for at færdiggøre sagsbehandlingen. De arbejder på at færdiggøre sagsbehandlingen hurtigst muligt. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er fortsat ved at opbygge styrelsens nye afdeling i Sønderjylland, og bl.a. derfor kan sagsbehandlingstiden desværre blive lidt længere end forventet.

Sagsbehandlingen er fortsat forsinket i følgende ordninger:

  • Fartøjer 2017
  • Afsætningsfremme

Sagsbehandlingen er dog så fremskreden på disse ordninger, at styrelsen nu meddeler tilsagn og afslag løbende. Man forventer, at sagsbehandlingen er afsluttet i løbet af juli måned 2017.

På ordningen Dataindsamling under EHFF-program forventes det sidste tilsagn at blive givet inden udgangen af august.

På EHFF-udbetalinger (Fiskerikontrol, Investeringer af fartøjer. Produkt- og afsætning og Fiskeri, natur og miljø) arbejder styrelsen på at sagsbehandle udbetalingerne i de sidste sager i løbet af 3. kvartal 2017.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lfst.dk.