Forhøjelse af MAF-rationen for rødspætte i Skagerrak
Rødspætte i Skagerrak - Fra 1. april 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Forhøjelse af MAF-rationen for rødspætte i Skagerrak

Rødspætte i Skagerrak – Fra 1. april 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 

  • Fartøjer under 6 meter 1.050 kg
  • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.100 kg
  • Fartøjer på 9 meter og derover 3.150 kg

 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft 10. maj 2019.