Fordelingen af 2017-kvoter samt kvotebytte

Fordelingen af 2017-kvoter samt kvotebytte

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har netop fremsendt orientering om fordelingen af 2017-kvoter, fremsendt som bilag A af den 3. august 2017.

Heraf fremgår det hvilke mængder, der af de enkelte kvoter for 2017 aktuelt er uddelt under FKA- og IOK-ordningerne samt kvotebytteoversigt for 2017 opdateret den 2. august 2017.

Her kan du se fordelingsskemaet for 2017-kvoter omfattet af FKA- og IOK-ordningerne.

Her kan du se kvotebytteoversigten