Folkemødet havde fisk og ligestilling på programmet

Folkemødet havde fisk og ligestilling på programmet

»Der må IKKE gå fisk i ligestillingen, men der må godt gå lidt LIGESTILLING i fisk(eriet).« Det syntes der at være enighed om, da Fiskeriminister Eva Kjer Hansen fredag morgen mødtes til en snak om »Kvoter«, arrangeret af Danmarks Fiskeriforening og KVINFO på Folkemødet.

Begge foreninger, der ved rigtigt meget om »kvoter«, havde grebet lejligheden på Folkemødet til at invitere fiskesriministeren til et fælles møde.

Sammenbunkningen af de to meget forskellige områder i ét og samme ministerium, hvor også Nordiske anliggender har hjemme, har givet anledning til en hel del vittigheder. Nogle har ligefrem forsøgt at udnævne ministeren til minister for kvoter.

Men mens de er svære at komme uden om i fiskeriet, så købte KVINFOs direktør Henriette Laursen den ikke rigtigt.

»Fælles for os er i hvert fald, at kvoter aldrig kan være et mål i sig selv, men kun et redskab,« sagde Henriette Laursen på mødet, og understregede samtidig, at KVINFO faktisk aldrig har gået ind for kvoter, hverken under hende eller tidligere direktører, selv om det er en fordom, som institutionen tit har fået revet i næsen.

»Nu er kvoter mange forskellige ting, men netop fordi de i hvert fald i nogle former også har en række bivirkninger, så kan vi ikke som videnscenter gå ind og sige, at det er den eneste rigtige vej, ligesom vi heller ikke kan afvise dem som et muligt redskab i nogle situationer,« forklarede hun videre.

Mens der altså næppe er det store overlap i snak om kvoter for fisk og kvinder, så kan de til gengæld godt se andre områder, hvor Fiskeriforeningen og KVINFO kan få gavn af ministerfællesskabet.

»Fiskerierhvervet er jo et helt klassisk mandeervherv med hårdt fysisk arbejde og omkostninger for familielivet, fordi man er så meget væk. Det kunne være interessant at gå ind og både se på nogle af de klassiske sundheds- og socialproblemer, som især angår mænd, på familiernes vilkår, på om man kunne arbejde med de rammer, som ligger bag kønsfordelingen, og på, hvordan mænd også kan være en del af løsningen på de klassiske ligestillingsudfordringer,« påpegede formanden for Danmarks Fiskeriforening Svend-Erik Andersen på møådet.

Foreløbig har de to organisationer givet hinanden håndslag på at afsøge mulighederne for samarbejde.

»Sammen vil vi arbejde for, at der gerne skulle gå mere ligestilling i fisken end fisk i ligestillingen,« var konklussionen fra Henriette Laursen, der med et smil sluttede af med denne afskedssalut.

Kilde: KVINFO og DFPO FiskerForum.dk