Første nybygning i verden der kombinerer trawl, autoline og tejner

Første nybygning i verden der kombinerer trawl, autoline og tejner

Et helt unikt fiskefartøj, men noget utraditionelt rigget efter forskellige arter. Den norsk designet båd bliver, som den første i verden rigget til både autoline, trawl og tejner og indfrier således ejerens, det australske rederi Austral Fiskheries, store ønske om et mere varieret fiskeri med ét og samme fartøj.

Det australske rederi, beliggende på Mauritius en lille østat i det indiske Ocean, hvis leder på området omkring dybhavsfiskeri, Peter Stevens i en kommentar til nybygningen siger: »vi ønsker med bestillingen at sætte en ny referance for vores fremtidige fiskeri, der gerne må være efter flere arter og typer fisk, fanget med samme fartøj. Vi satser og har stadig stort fokus på det miljøvenlige og bæredygtige fiskeri, men ønsker også en større varition i hvorledes vi fisker.«

Det er rederiets første nybygning i ni år og bestillingen af «Cape Arkona», begrundes derfor også med, at flåden efterhånden er blevet ældre og derfor står overfor en udskiftning. Det er derfor oplagt, at rederiet også har fokus på en optimering af fiskeriet og dermed udnytte kvoterne bedre, samtidig med at man oppebære muligheden for at være længere ude til søs ad gangen.

Det banebrydende projekt med miljøvenlige og fremtidssikrede løsninger, er designet og tegnet af det norske Skipskompetanse.no og bygges ved Baatbygg i Måløy i Sogn og Fjordane i Norge.

Tekniske data:

»Cape Arkona« med design nr. SK4260 bliver 66,90 meter langt og 15 meter bredt. Indretningen bliver til en besætning på ca.40 mand.

Læs mere om nybygningen her på Fiskeribladet.no

Kilde: Fiskeribladet.no og skipskompetanse.no FiskerForum.dk