Føring af logbog og afgivelse af meldinger

Føring af logbog og afgivelse af meldinger

I forbindelse med IT vedligeholdelse fra lørdag den 4. november 2017 kl. 08.15 til søndag den 5. november 2017 kl. 15.45 gælder ændrede rutiner for afgivelse af meldinger og føring af elektronisk logbog.

Meldinger:

Alle fartøjer skal i vedligeholdelsesperioden afgive meldinger til Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Fiskerimoniteringscenter (FMC) på telefon (+45) 7218 5609.

For fartøjer der fører papirlogbog skal det modtagne kvitteringsnummer, på en melding afgivet til Landbrugs- og Fiskeristyrelsens FMC, indføres i papirlogbogen.

Aktiv- og passivmeldinger til og fra norsk Zone skal i vedligeholdelsesperioden afgives til den norske FMC via mail på fmc@fiskeridir.no eller på telefon 0047 5523 8336

Føring af elektronisk logbog:

En eLog, der er startet før IT servicevinduet, skal føres og afsluttes efter gældende regler. Kvittering for eLog opdateringer i vedligeholdelsesperioden vil blive sendt straks efter afslutningen af servicevinduet.

Fartøjer, der starter en ny fangstrejse inden afslutningen af servicevinduet, skal melde afsejling telefonisk til dansk FMC på (+45) 7218 5609, og skal notere alle afrejse og fangstoplysninger, så oplysningerne kan indtastes, når der er modtaget kvittering for endelig aflevering af den foregående fangstrejse. Meldinger, der er afgivet telefonisk i IT vedligeholdelsesperioden, kan ikke indtastes.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 961 af 11. juli 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 04. november 2017