Flyshooter forlænges i Skagen

Flyshooter forlænges i Skagen

På det gamle skibsværft i Skagen på Vestre Strandvej 17, har Karstensens Skibsværft netop fået Skipper Tamme Bolts flyshooter og trawler L757 »Aaltje Postma« fra Thyborøn ind til en større ombygning.

»Aaltje Postma« blev i 2000 bygget på det hollandske værft Barkmeijer i byen Stroobos i provinsen Friesland ved kanalen Van Starkenborgh, og fik allerede året efter forhøjet agter. Nu er tiden atter inde til en større overhaling.

Det 31 meter lange fartøj forlænges i disse dage i skagen med 6 meter, for at give bedre plads og større last ombord. Den vestjyske skipper fortæller til FiskerForum, at det længe har været et ønske, at få styr på lastekapaciteten og pladsforholdene ombord. »Vi vil fremover have plads til 1900 kasser i lasten. Hvilket giver os bedre forhold i fiskeriet, som netop giver os den merkapacitet til, at vi ikke nødvendigvis skal sætten kursen hjem, midt i et godt fiskeri.«

Det er en større ombygning Tamme Bolt er igang med. Ca 12. uger regner Thyborøn-fiskeren med at skulle afsætte til ombygningen. Forlængelsen skyldes også at afstandene til fangstpladserne er blevet længere. Det er ikke ualmindeligt at »Aaltje Postma« sejler godt 300 sømil, inden man er ved fiskepladserne og varigheden af disse fisketure ligger sjældent under 5 til 6 dage. »Man skal huske,« påpeger Tamme Bolt videre, »at når vi så endeligt er i havn, så sejler vi straks efter losningen.« Det giver ofte besætningen på 6 mand, turnus ombord på 20 dage ad gangen. (3 ture ud, 1 tur fri).

Derfor er der også i ombygningen tænkt på bedre forhold for besætningen ombord. Thyborøn båden får forhøjet bak helt forude, hvilket udover en større sødygtighed og sikkerhed også giver plads til to ekstra kahytter under bak, således hvert besætningsmedlem fremover får sin egen kahyt. Desuden bliver styrhuset hævet og flyttet, som forbedre overskueligheden, men også muligheden for at etablere to helt nye flyshooterspil bagved styrhuset. En forbedring i forhold til de gamle der var placeret under shelterdækket, men ved at fjerne disse, giver det betydeligt bedre plads.

En plads der også udnyttes, når fartøjet får helt ny fabrik ombord, som med besætningens evne til altid at levere kvalitetsfisk, i endnu højere grad giver mulighed for at optimere håndteringen af fisken, så kvaliteten fortsætter med at blive bedre, inden den lander i lasten.

Forventningerne er at »Aaltje Postma« midt i marts måned 2017, atter stævner ud til årets første fiskeri, som efter fiskeskipper Tamme Bolt, vil foregå med dobbelt trawl efter rødspætter og blandede arter. Senere vil der blive rigget til fiskeri efter torsk, kuller, kulmule med flyshooting.

Spændende bliver det at følge den større ombygning af L757 »Aaltje Postma« og ikke mindst at se det endelige resultat i det tidligere forår 2017.

FiskerForum.dk