Flot år for fiskeriet i Thyborøn

Flot år for fiskeriet i Thyborøn

2010 har været et rigtig godt år for dansk fiskeri, og i særdeleshed for fiskeriet i Thyborøn.
“Med en forventet omsætning på pænt over 600 mio. kr. – en fremgang på ca. 45 % – og med en klart stigende markedsandel af de samlede danske landinger kan vi naturligvis kun være tilfredse,” siger Havnedirektør Jørgen Buhl og fortsætter: “Især industrifiskerne har oplevet et år med godt fiskeri til rigtig gode priser – men det trængte vi bestemt også til.”

Industri-flåden er blevet væsentlig mindre gennem de seneste år, og vi ser også et betydeligt frasalg af både fartøjer og kvoter fra TripleNine’s andelshavere. Det betyder, at der fremover skal indkøbes en stigende mængde fisk udenfor kredsen af andelshavere for at sikre tilførslen til virksomheden, men der vil jo også være flere ”frie fisk” til rådighed.

Året har dog også vist, at der er andelshavere, som fortsat vil udvikle deres fiskeri og investere i fremtiden. Også indenfor konsumflåden har der været stor investeringslyst, med flere store ombygninger og nybygninger.

Konsumfiskeriet har vist fremgang med større landinger og tiltrængt bedre priser for de fleste arter.

Internetauktionen i Thyborøn udvikler sig fortsat og vækker større og større international interesse.

På hjemmemarkedet er der også sket flere positive tiltag, som medvirker til at fremme omsætningen af ”frisk fersk fisk”. Projekt Konsumfisk.dk yder et væsentligt bidrag til den gode udvikling i samarbejdet mellem Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande om kvalitetsudvikling og afsætning.

Et af disse gode tiltag er virksomheden DFPI A/S med binavn Danske Fiskehandleres Produktions- og indkøbscentral, som Danske fiskehandlere i samarbejde med Boco Seafood A/S har etableret i Thyborøn.

Thyborøn Havn glæder sig over udviklingen og ser frem til, at vestkysten i fællesskab kan styrke interessen for handel med fisk over Internettet yderligere.