Isen skulle ikke forhindre fiskeriet efter brislinger

Isen skulle ikke forhindre fiskeriet efter brislinger

Der skulle en isbryder til for at fiskefartøjerne RI 135 Caronita og RI 376 Victory, kunne komme ud af Bogense Havn efter juleferien i hjembyen.
Besætningerne på fartøjerne gik på juleferie d. 22 og måtte erfare, at tilisningen i Bogense Havn var blevet meget kraftig hen over julen. Derfor skulle et fartøj til at bryde isen tilkaldes, for at en udsejling kunne blive aktuelt.

En slæbebåd fra Kolding blev bestilt, og ankom sidst på formiddagen. Slæbebåden Caspar brød isen omkring fartøjerne, og en udsejling efter isbryderen ud af Bogense Havn forløb uden de store problemer.

RI 135 Caronita og RI 376 Victory har ikke tænkt sig at vende tilbage til Bogense Havn, men i stedet sejle væk fra isen, og lande brislinger et andet sted. Slæbebåden som er bestilt skal fartøjsejerne selv finansiere.