Flere torsk til fiskerne

Flere torsk til fiskerne

Her til aften blev de europæiske fiskeriministre enige om fiskekvoterne for det meste af Østersøen. De danske fiskere kan se frem til at kunne fiske flere torsk, men færre sild og brisling
Indsatsen for at rette op på torskebestanden har båret frugt, hvilket betyder at der må fiskes 6 % flere torsk i den vestlige Østersø og 15 % i den østlige Østersø. Derimod ser det mindre godt ud for de pelagiske bestande og fiskerne må derfor se frem til at skære 30 % bort fra sildekvoten i den vestlige Østersø og 15 % i den centrale Østersø næste år. Endelig reduceres brislingekvoten med 24 %.

Med hensyn til havdage vil EU Kommissionen undersøge problemerne og overveje forslag der giver mulighed for fleksibilitet i tildelingen af fiskedage.
”Fleksibiliteten skal give mulighed for at tildele ekstra havdage til fartøjer, der har problemer med at fiske deres kvote”, siger fødevareminister Henrik Høegh.
De europæiske fiskere smider stadig alt for mange fisk ud og det ressourcespild vil ministeren gerne have helt til livs. Mange lande bakker op om det danske forslag om fangstkvoter.

”Vi har gode erfaringer i Danmark med at fangstkvoter og fiskerne er blevet bedre til at undgå at fange de unge og små fisk. Det gode arbejde ville vi gerne have udbredt til hele Østersøen, og det kan vi nu fortsætte med. Mit håb er at det sidste punktum bliver sat under det danske formandskab i 2012”, siger Henrik Høegh.

En kvoteoversigt vil blive offentliggjort på denne siden onsdag morgen