Flere politiske partier ønsker nyt Havforskningsskib, sat på finansloven
Forskningsskibets fremskredne alder, ligger da også flere af Forskningsordførerne fra landets fire største partier på sinde. Foto: DTU Aqua

Flere politiske partier ønsker nyt Havforskningsskib, sat på finansloven

Danmarks eneste oceangående Havforskningsskib »DANA« har med sine 39 år på hækken, nu nået en alder hvor skibet næppe vil bestå næste skibssyn og nu istedet mere er klar til en velfortjent pensionering.

Forskningsskibets fremskredne alder, ligger da også flere af Forskningsordførerne fra landets fire største partier på sinde, for allerede ved de nuværende finanslovsforhandlinger ønsker de at bringe skibet i spil, og finde pengene til at Danmark igen kan gøre sig gældende internationalt. Med et nyt oceangående Havforskningsskib, så man fortsat kan bidrage aktivt til klimaforskningen og samtidig være mere synlige i det arktiske område.

Flere politikerer syntes da også det være direkte dumt, hvis Danmark ender med at stå uden et Havforskningsskib, især taget i betragtning hvilke opgaver skibet løser, både forskningsmæssigt men også de forskellige overvågningsopgaver.

Danmark ligger normalt i toppen af havforskning
DTU Aqua, som ejer Forskningsskibets har ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at omkostningerne ved næste klassesyn, kan blive betragtelige når »DANA’s« alder medtages.

Uden havforskning med »DANA«, vil det få store og vidtrækkende konsekvenser for forskningen herhjemme og for den danske tilstedeværelse i arktis, hvis der ikke på den kommende finanslov findes penge til nybygning af efterfølgeren til »DANA«. Men selvom flere politikere er enige om at støtte op om projektet, så ligger det lidt tungt, når talen falder på finansieringen og økonomien bag.

Et spørgsmål som den socialdemokratiske regering endnu ikke har taget stilling til, for de pointerer videre, at man stadig er i gang med at undersøge nødvendigheden af et nyt skib. Hovedrystende vil nogle sikkert mene, for Danmark har altid haft et havforskningsskib, mens andre igen, som regeringen, først vil finde ud af hvor stort behovet egentligt er for et nyt Havforskningsskib.

Så om DTU Aqua senere kan løfte armene i begejstring fordi bevillingen er gået igennem eller det modsatte sker, så vil spørgsmålet sikkert først blive diskuteret når finansloven for 2020 er kendt og om der så vil være penge til overs til et nyt Forskningsfartøj.

Du kan se videofilmen om Havundersøgelsesskibet »DANA« her